Кабала

Кабала

Какво представлява науката Кабала ? Интересни публикации за духовния свят, Вселената, мястото на човека в света. Да се докоснем до скритата реалност - онази непознатата, нематериалната, от която всеки носи частица в себе си, но не всеки познава. Източници на Кабала . Постигане на духовно извисяване с Кабала .