История на България

Любопитни материали и факти от историята на България - вековен низ от възходи и падения през различните исторически периоди. Тук ще направим опит да осветлим някои факти от най-древната българска история, както и да разсеем някои от заблудите, които битуват в съзнанието на българина.
Историята на Иванко - убиецът на цар Асен І
Историята на Иванко - убиецът на цар Асен І
Търсачи на истината за българската история твърдят, че боляринът Иванко не е убиецът на цар Асен І, нещо повече - виждат в него честен патриот, който прави ...
Падането под турско робство - причини и факти
Падането под турско робство - причини и факти
Най-трагичният период в историята на България обхваща около 50 години от края на ХІV век, това е времето на падането на България под турско робство
Появата на Велика България
Появата на Велика България
Велика България става един от народите-пионери с цивилизаторска мисия на Земята. Народът на прабългарите е голям и древен народ, служил за пример за ...
Произход на прабългарите
Произход на прабългарите
Понятието прабългари или протобългари е късно въведение, от ХІХ век, с което се обозначават племената на номади с не напълно изяснен произход като етнос, ...
Загадъчната смърт на българските владетели
Загадъчната смърт на българските владетели
Най-известният надпис, стигнал до нас от дълбините на времето, приписван на владетеля Омуртаг, гласи, че човек и добре да живее, умира и друг се ражда. ...