Световна История

Световна История

Любопитни факти и истории от времето на първите цивилизации чак до наше време. Тайни и загадки в световната история.
Инквизицията - факти, митове и истини
Инквизицията - факти, митове и истини
Самата дума инквизиция предизвиква усещане за зло, мъчение и страх. Инквизицията е преследвала еретици в продължение на векове. Най-запомняща се и страшна ...
Историята на хуните
Историята на хуните
Хунските племена са част от историята на света и по-точно от тази на Европа. Те се появяват на континента през 2-ри век, а през 5-ти създават своята ...
Кои са вестготите?
Кои са вестготите?
Вестготите били един от двата основни клона на източногерманското племе готи. Другото племе били остготите. Готите били сред германските народи, които ...
Аварски хаганат – възход и падение
Аварски хаганат – възход и падение
Аварският хаганат е номадска империя, издигнала се в Ранното средновековие в равнините на Централна Европа. Кои са аварите и дали са отделен народ или сбор ...
Кои са ломбардите?
Кои са ломбардите?
Ломбардите се свързват с историята на средните векове в Европа. Името на това племе дълго време вдъхва ужас в централните части на Европа, макар като ...
Маврите и тяхното 800-годишно влияние в Европа
Маврите и тяхното 800-годишно влияние в Европа
В далечната 711 година чужд на европейската християнска цивилизация народ завзема Пиринейския полуостров и установява там свое държавно обединение - халифат.
Персийската империя - от люлката до гроба
Персийската империя - от люлката до гроба
Световната история познава много значителни империи, създавани в древността, и между тях особено ярко се откроява с блясъка си Персийската империя.
Кои са илирите?
Кои са илирите?
Илирите са индоевропейски племена, които към края на ІІ хилядолетие преди Христа вече са заели западните области на Балканите, Динарските планини и ...
Пуническите войни
Пуническите войни
Пуническите войни, наричани още Картагенски войни (264–146 г. пр. Хр. ), са поредица от три военни конфликта между Римската република и Картагенската ...
Кои са аварите?
Кои са аварите?
Малко се знае днес за произхода на аварите. Старите хроники и археологичните изследвания разкриват, че в епохата на Ранното Средновековие Аварският хаганат ...