Притчи за Господ

Легенда разкрива защо чуждата жена е по-сладка
Легенда разкрива защо чуждата жена е по-сладка
Когато Господ създал света, направил и десет мъже, които да се грижат за всички негови творения. Видял ги обаче, че скучаят много и решил да ги възнагради ...
Притча за неверниците
Притча за неверниците
Живял в една далечна страна много мъдър учител. Той възхвалявал Бог и често говорел на многобройните си ученици за него. Един ден мъдрецът и младите му ...
Притча за Майката
Притча за Майката
Едно бебе се готвело да се появи на бял свят при родителите си на Земята. За да го подготви за този момент, Господ го извикал при себе си.
Притча за женските сълзи
Притча за женските сълзи
Малко момченце видяло майка си да ридае и много се разтревожило. Веднага му се приискало да разбере защо тя е тъжна.
Притча за пътя
Притча за пътя
Живял много отдавна един мъдър старец. Веднъж при него отишъл много заможен мъж.
Притча за щастието
Притча за щастието
Притчата ни учи, че Бог дава право на щастие на всеки човек. Но всеки сам трябва да определи какво за него е щастието и да му придаде форма.
Причта за куфара на Бог
Причта за куфара на Бог
Притчата ни учи, че в живота си трябва да се радваме на истинските моменти, а не на материалните неща, които ни заобикалят.
Притча за кръста
Притча за кръста
Когато животът ни сблъска с трудности, струващи ни се непреодолими, можем да погледнем какви са проблемите на другите. Именно тогава ще видим, че нашите ...
Притча за монаха
Притча за монаха
Притчата ни учи, че няма малък и голям грях. Всяко прегрешение може да се окаже фатално.
Притча за божия подарък
Притча за божия подарък
Притчата ни учи, че Бог помага на човека. Но човек може да не съзре тази помощ, защото сам е пожелал да затвори очите си за нея.
Притча за бедното дете
Притча за бедното дете
Притчата ни учи, че сам по себе си Бог невинаги може да направи света по-добро място за живеене. Понякога обаче той предприема дела чрез нас, божиите творения.
Притча за бръснаря
Притча за бръснаря
Бог има, но хората не го търсят и не се опитват да стигнат до него. Ето защо светът е пълен с болка и нещастие.
Притча за божия магазин
Притча за божия магазин
Притчата ни учи, че не можем да разчитаме единствено на Бог, когато искаме да сме здрави, щастливи и преуспели. Трябва самите ние да положим усилие за това.