Легенда за дряна

Легенда за дряна

Когато Бог сътворил света и решил да му даде цветя и дървета, всички били възхитени от красотата на внушителните растения с мощни клони и прелестни цветове.

1

Притчи за Господ

Притчи за Господ - Притча за удавника или докъде води сляпата вяра

Притча за удавника или докъде води сляпата вяра

24.01.201801011

Понякога сме толкова заслепени от определени свои очаквания, че сами проваляме живота си.

Притчи за Господ - Притча за Рая и Ада! Запомни я добре

Притча за Рая и Ада! Запомни я добре

23.01.201801404

Притчата ни учи, че най-голямото наказание за човек е да не оценява благата в своя живот и да ламти за още.

Притчи за Господ - Легенда разкрива защо чуждата жена е по-сладка

Легенда разкрива защо чуждата жена е по-сладка

07.01.201801672

Когато Господ създал света, направил и десет мъже, които да се грижат за всички негови творения. Видял ги обаче, че скучаят много и решил да ги възнагради за добрата работа, като ги дари с невести.

Притчи за Господ - Притча за неверниците

Притча за неверниците

21.11.201504299

Живял в една далечна страна много мъдър учител. Той възхвалявал Бог и често говорел на многобройните си ученици за него. Един ден мъдрецът и младите му последователи тръгнали да разходка.

Притчи за Господ - Притча за Майката

Притча за Майката

12.10.2015014588

Едно бебе се готвело да се появи на бял свят при родителите си на Земята. За да го подготви за този момент, Господ го извикал при себе си.

Притчи за Господ - Притча за женските сълзи

Притча за женските сълзи

24.08.201507436

Малко момченце видяло майка си да ридае и много се разтревожило. Веднага му се приискало да разбере защо тя е тъжна.

Притчи за Господ - Притча за пътя

Притча за пътя

07.05.201504381

Живял много отдавна един мъдър старец. Веднъж при него отишъл много заможен мъж.

Притчи за Господ - Притча за щастието

Притча за щастието

20.03.201506834

Притчата ни учи, че Бог дава право на щастие на всеки човек. Но всеки сам трябва да определи какво за него е щастието и да му придаде форма.

Притчи за Господ - Причта за куфара на Бог

Причта за куфара на Бог

11.03.201503863

Притчата ни учи, че в живота си трябва да се радваме на истинските моменти, а не на материалните неща, които ни заобикалят.

Притчи за Господ - Притча за кръста

Притча за кръста

11.01.201503525

Когато животът ни сблъска с трудности, струващи ни се непреодолими, можем да погледнем какви са проблемите на другите. Именно тогава ще видим, че нашите премеждия са много по-малки и ще осъзнаем колко по-щастливи сме.