Притчи за Буда

Притчи за Буда

Притчи за буда и неговите последователи. Поучителни притчи за буда.
Притча за истинското богатство
Притча за истинското богатство
Един човек бил много беден. Сиромахът нямал нито дом, в който да живее, нито някой го наемал на работа. Отчаянието му било толкова силно, че той решил да ...
Притча за годините
Притча за годините
Човек живее истински, само когато е намерил смисъла за себе си и върши добри дела. През останалото време просто съществува.
Притча за възлите
Притча за възлите
Притчата припомня, че за да се справим с трудностите, трябва внимателно да ги анализираме и да открием същината им.
Притча за нещастника
Притча за нещастника
Понякога човек има нужда от обич и разбиране тогава, когато най-малко го заслужава.
Притча за богаташа
Притча за богаташа
За да помогне човек наистина на другите, трябва първо да е осъзнал тази идея и да е позволил тя да узрее. Делата, подтикнати от користни цели, не са ...
Притча за откраднатото съкровище
Притча за откраднатото съкровище
Притчата учи, че в стремежа си да притежаваме материални блага, често си навличаме нещастия.
Притча за йогина
Притча за йогина
Веднъж Буда и последователите му се озовали пред една река. Те искали да минат от другата страна, но не разполагали с лодка.
Притча за собствеността
Притча за собствеността
Чувството за собственост не се определя от вещите, с които разполагаме. То живее в нашите мисли. Човек може да разполага с различни предмети, но да няма ...
Притча за слушателите
Притча за слушателите
Съществуват три вида слушатели. Първите са като обърната делва. Колкото и да им наливаш знание, то ще минава покрай тях, без нищо да влиза вътре.
Притча за скулптурата
Притча за скулптурата
Божествената сила не трябва да се търси в предмети. Тя същестува в самите нас.