Притчи за Буда

Притчи за Буда

Притчи за буда и неговите последователи. Поучителни притчи за буда.
Притча за възлитеПритчи за БудаПритча за възлите
19 Януари
Кристина Черникова
Притча за БогПритчи за БудаПритча за Бог
02 Август
Кристина Черникова
Как да намерим щастието? (притча)
Как да намерим щастието? (притча)
Притчата ни учи, че трябва да се откажем от егото и алчността си, за да познаем истинското щастие.
Притча за Пеперудата
Притча за Пеперудата
11 Април
Някога отдавна в древния свещен град Дарамсала живеел тибетски монах, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях се замислил веднъж: А има ли ...
Притча за истинското богатство
Притча за истинското богатство
Един човек бил много беден. Сиромахът нямал нито дом, в който да живее, нито някой го наемал на работа. Отчаянието му било толкова силно, че той решил да ...
Притча за годините
Притча за годините
Човек живее истински, само когато е намерил смисъла за себе си и върши добри дела. През останалото време просто съществува.
Притча за нещастника
Притча за нещастника
Понякога човек има нужда от обич и разбиране тогава, когато най-малко го заслужава.
Притча за богаташа
Притча за богаташа
За да помогне човек наистина на другите, трябва първо да е осъзнал тази идея и да е позволил тя да узрее. Делата, подтикнати от користни цели, не са ...
Притча за йогина
Притча за йогина
Веднъж Буда и последователите му се озовали пред една река. Те искали да минат от другата страна, но не разполагали с лодка.
Притча за собствеността
Притча за собствеността
Чувството за собственост не се определя от вещите, с които разполагаме. То живее в нашите мисли. Човек може да разполага с различни предмети, но да няма ...
Притча за слушателите
Притча за слушателите
Съществуват три вида слушатели. Първите са като обърната делва. Колкото и да им наливаш знание, то ще минава покрай тях, без нищо да влиза вътре.
Притча за скулптурата
Притча за скулптурата
Божествената сила не трябва да се търси в предмети. Тя същестува в самите нас.