Притча за Бог

Притча за Бог

1

Притчата ни учи, че всяко човешко същество стига до Бог по своя собствен път. Едни стигат с увереност, други - чрез отрицание, а трети - със съмнение.

1

Притчи за Буда

Притчи за Буда - Как да намерим щастието? (притча)

Как да намерим щастието? (притча)

14.01.201801398

Притчата ни учи, че трябва да се откажем от егото и алчността си, за да познаем истинското щастие.

Притчи за Буда - Притча за Пеперудата

Притча за Пеперудата

11.04.201701066

Някога отдавна в древния свещен град Дарамсала живеел тибетски монах, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях се замислил веднъж: А има ли въпрос, на който нашият Далай Лама няма да може да отговори.

Притчи за Буда - Притча за истинското богатство

Притча за истинското богатство

10.08.201505740

Един човек бил много беден. Сиромахът нямал нито дом, в който да живее, нито някой го наемал на работа. Отчаянието му било толкова силно, че той решил да потърси Буда, за да му поиска съвет.

Притчи за Буда - Притча за годините

Притча за годините

18.01.201504436

Човек живее истински, само когато е намерил смисъла за себе си и върши добри дела. През останалото време просто съществува.

Притчи за Буда - Притча за възлите

Притча за възлите

18.01.201504193

Притчата припомня, че за да се справим с трудностите, трябва внимателно да ги анализираме и да открием същината им.

Притчи за Буда - Притча за нещастника

Притча за нещастника

17.01.201507158

Понякога човек има нужда от обич и разбиране тогава, когато най-малко го заслужава.

Притчи за Буда - Притча за богаташа

Притча за богаташа

17.01.201503797

За да помогне човек наистина на другите, трябва първо да е осъзнал тази идея и да е позволил тя да узрее. Делата, подтикнати от користни цели, не са истинска помощ.

Притчи за Буда - Притча за откраднатото съкровище

Притча за откраднатото съкровище

17.01.201502350

Притчата учи, че в стремежа си да притежаваме материални блага, често си навличаме нещастия.

Притчи за Буда - Притча за йогина

Притча за йогина

16.01.201501414

Веднъж Буда и последователите му се озовали пред една река. Те искали да минат от другата страна, но не разполагали с лодка.

Притчи за Буда - Притча за собствеността

Притча за собствеността

16.01.201502149

Чувството за собственост не се определя от вещите, с които разполагаме. То живее в нашите мисли. Човек може да разполага с различни предмети, но да няма собственическо чувство.