Тази притча ще ти помогне да превъзмогнеш болката

Тази притча ще ти помогне да превъзмогнеш болката

Един мъдрец си има ученик, който често се оплаквал от несгодите на живота. Когато някой ранял сърцето му, той изпадал в тежки депресии и непрекъснато се самосъжалявал.

1

Притчи за Доброто и Злото

Притчи за Доброто и Злото - Притча за истинския мъдрец

Притча за истинския мъдрец

14.06.201901149

Притчата ни учи, че не броят на прочетените книги определя нашата мъдрост, а отношението ни към околните.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за кученцето ни учи как да се отнасяме с хората

Притча за кученцето ни учи как да се отнасяме с хората

19.06.20180512

Притчата ни учи да се отнасяме с всички така, както бихме искали те да се държат с нас. Нека се водим само от своите морални ценности, а не от чуждото мнение.

Притчи за Доброто и Злото - Притчата, която разкрива мисията ни на земята

Притчата, която разкрива мисията ни на земята

12.02.201703460

Преди да слязат на земята душите се събрали, за да изберат роля, която да изиграят, въплъщавайки се в човешко тяло. Всяка от тях искала да усвои урок, непознат за нея до сега.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за чувала с ябълки

Притча за чувала с ябълки

10.12.201504535

Живял един възрастен мъдрец, който винаги бил усмихнат, весел и добронамерен. Той успявал да остане такъв, дори и когато някой го обидел.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за особняка

Притча за особняка

30.11.201504318

В едно село живеел добър и благороден мъж, който обаче рядко общувал със своите съселяни. Той ненавиждал злобата и алчността, от които те били водени и предпочитал да стои далеч от тях.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за съседския дар

Притча за съседския дар

08.09.201503173

Един мъж се нанесъл в нова къща и с удоволствие започнал да си обработва градинката около нея. Той бил човек, който оценява и най-малките неща в живота, ето защо дори птичите песни и красотата на цветята можели да го накарат да се усмихва.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за бръмбара и пеперудата

Притча за бръмбара и пеперудата

04.09.201501975

Пеперудата и бръмбара живеели обитавали една и съща горска поляна. Веднъж един човек минавал през гората и щом видял бръмбара, го заговорил.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за усмихнатата старица

Притча за усмихнатата старица

11.08.201504174

Живяла някога една възрастна жена. Като всяка старица и тя била с изтощено и съсухрено тяло. Въпреки това очите ѝ не спирали да блестят, а усмивката ѝ никога не слизала от лицето.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за двата вълка

Притча за двата вълка

06.08.201504990

нас хората всъщност живеят два вълка. Единият е зъл и кръвожаден. Той е виновен за гнева, за желанието да искаме да притежаваме чуждите пари и имоти, за егоизма и лъжата.

Притчи за Доброто и Злото - Притча за учителя

Притча за учителя

16.05.201503056

Учителят живее във всеки нуждаещ се. Когато правиш добро за него, ти получаваш най-ценните уроци.