Притчи за Доброто и Злото

Притчи за Доброто и Злото

Притчи за доброто и злото от цял свят. Поучителни притчи за добро и зло.
Притча за кученцето ни учи как да се отнасяме с хората
Притча за кученцето ни учи как да се отнасяме с хората
Притчата ни учи да се отнасяме с всички така, както бихме искали те да се държат с нас. Нека се водим само от своите морални ценности, а не от чуждото мнение.
Притчата, която разкрива мисията ни на земята
Притчата, която разкрива мисията ни на земята
12 Февр.
Преди да слязат на земята душите се събрали, за да изберат роля, която да изиграят, въплъщавайки се в човешко тяло. Всяка от тях искала да усвои урок, ...
Притча за особняка
Притча за особняка
В едно село живеел добър и благороден мъж, който обаче рядко общувал със своите съселяни. Той ненавиждал злобата и алчността, от които те били водени и ...
Притча за съседския дар
Притча за съседския дар
Един мъж се нанесъл в нова къща и с удоволствие започнал да си обработва градинката около нея. Той бил човек, който оценява и най-малките неща в живота, ето ...
Притча за бръмбара и пеперудата
Притча за бръмбара и пеперудата
Пеперудата и бръмбара живеели обитавали една и съща горска поляна. Веднъж един човек минавал през гората и щом видял бръмбара, го заговорил.
Притча за усмихнатата старица
Притча за усмихнатата старица
Живяла някога една възрастна жена. Като всяка старица и тя била с изтощено и съсухрено тяло. Въпреки това очите ѝ не спирали да блестят, а усмивката ѝ ...
Притча за двата вълка
Притча за двата вълка
нас хората всъщност живеят два вълка. Единият е зъл и кръвожаден. Той е виновен за гнева, за желанието да искаме да притежаваме чуждите пари и имоти, за ...
Притча за учителя
Притча за учителя
Учителят живее във всеки нуждаещ се. Когато правиш добро за него, ти получаваш най-ценните уроци.
Доброто се връща
Доброто се връща
В края на деветнадесетото столетие шотландският фермер Флеминг вървял към дома си. Ненадейно той чул шум от близкото блато и забелязал, че вътре е паднало ...
Притча за двата избора
Притча за двата избора
Когато ме сполети беда, отново си казвам, че имам два избора-да се почувствам като жертва или да се поуча от станалото. Разбира се, предпочитам поуката. Ако ...