Притчата за Каин и Авел

Притчата за Каин и Авел

2

Каин и Авел били синовете на първите хора – Адам и Ева. Каин бил земеделец, а Авел – животновъд. Един ден двамата братя решили да принесат дарове на Бог, от което започнала тяхната трагедия.

1

Библейски Притчи