Притчи за Буда

Притчи за Буда

Притчи за буда и неговите последователи. Поучителни притчи за буда.
Притча за скулптуратаПритчи за БудаПритча за скулптурата
15 Януари
Кристина Черникова
Притча за богатствотоПритчи за БудаПритча за богатството
15 Януари
Кристина Черникова
Притча за самообладаниетоПритчи за БудаПритча за самообладанието
15 Януари
Кристина Черникова
Притча за астрологаПритча за астрологаПритчата ни учи, че мъдрите и велики хора са непредсказуеми.
Притча за иноверцитеПритча за иноверцитеХората сме напълно свободни същества, затова всеки има право да говори, каквото сметне за добре. Това как ще го приеме отсрещният, зависи само от него самия. Всеки сам избира какви емоциии да допуска до себе си и как да реагира на случващото се.
Притча за мътния ручейПритча за мътния ручейИма неща, които, за да се случат, не е нужно някакво действие. Понякога е по-добре просто да се изчака.
Притча за майката и смърттаПритча за майката и смърттаПритча, която ни учи да приемаме смъртта по-лесно, тъй като тя е неизбежен процес.