Притчи за Буда

Притчи за Буда

Притчи за буда и неговите последователи. Поучителни притчи за буда.
Притча за слушателитеПритчи за БудаПритча за слушателите
15 Януари
Кристина Черникова
Притча за скулптуратаПритчи за БудаПритча за скулптурата
15 Януари
Кристина Черникова
Притча за богатствотоПритчи за БудаПритча за богатството
15 Януари
1
Кристина Черникова
Facebook
Любими
Twitter
Pinterest
Притча за самообладаниетоПритча за самообладанието
15 Януари
Ако някой празноглавец, обзет от своята глупост и гняв, те удари, просто си въобрази, че ръката му е паднал клон от дърво. Не позволявай неговото безумие да те разсейва от пътя ти и да ти вменява неприятни чувства.
Притча за астрологаПритча за астролога
13 Януари
1
Притчата ни учи, че мъдрите и велики хора са непредсказуеми.
Притча за куртизанкатаПритча за куртизанката
13 Януари
Ако любовта е истинска и силна, тя се проявява дори тогава, когато другият е отритнат и изоставен от всички.
Притча за мътния ручейПритча за мътния ручей
12 Януари
Има неща, които, за да се случат, не е нужно някакво действие. Понякога е по-добре просто да се изчака.
Притча за майката и смърттаПритча за майката и смъртта
10 Януари
Притча, която ни учи да приемаме смъртта по-лесно, тъй като тя е неизбежен процес.