Притча за слушателите

Притча за слушателите

Съществуват три вида слушатели. Първите са като обърната делва. Колкото и да им наливаш знание, то ще минава покрай тях, без нищо да влиза вътре.

1

Притчи за Буда

Притчи за Буда - Притча за скулптурата

Притча за скулптурата

15.01.20150958

Божествената сила не трябва да се търси в предмети. Тя същестува в самите нас.

Притчи за Буда - Притча за богатството

Притча за богатството

15.01.201506535

Ако даден човек е с лошо сърце и е мързелив, и ако това се чете в очите му, няма как той да поеме по пътя на богатството.

Притчи за Буда - Притча за самообладанието

Притча за самообладанието

15.01.201503055

Ако някой празноглавец, обзет от своята глупост и гняв, те удари, просто си въобрази, че ръката му е паднал клон от дърво. Не позволявай неговото безумие да те разсейва от пътя ти и да ти вменява неприятни чувства.

Притчи за Буда - Притча за обезумелия принц

Притча за обезумелия принц

14.01.201502777

Човек трябва да търси баланс в своите постъпки. Скачането от едната крайност в другата не води до положителни резултати, а до ненужно изтощение.

Притчи за Буда - Притча за астролога

Притча за астролога

13.01.201501255

Притчата ни учи, че мъдрите и велики хора са непредсказуеми.

Притчи за Буда - Притча за иноверците

Притча за иноверците

13.01.201501450

Хората сме напълно свободни същества, затова всеки има право да говори, каквото сметне за добре. Това как ще го приеме отсрещният, зависи само от него самия. Всеки сам избира какви емоциии да допуска до себе си и как да реагира на случващото се.

Притчи за Буда - Притча за мътния ручей

Притча за мътния ручей

12.01.201502508

Има неща, които, за да се случат, не е нужно някакво действие. Понякога е по-добре просто да се изчака.

Притчи за Буда - Притча за майката и смъртта

Притча за майката и смъртта

10.01.201507480

Притча, която ни учи да приемаме смъртта по-лесно, тъй като тя е неизбежен процес.