Историята на шогуните

история на шогуните

В Страната на изгряващото слънце през ранното средновековие абсолютната власт принадлежи на императора. Силата и личността му имат неприкосновен и абсолютен характер. Той е живото божество, около когото се концентрират благородниците, водещи произхода си от самото императорско семейство. Никой друг простосмъртен няма достъп до тези кръгове, нито до двореца на императора.

На теория императорът държи върховната власт в страната, но реално истинският владетел на островната държава се явява една военна фигура - това е шогунът. Повече от 7 века шогуните управляват на практика Япония.

Ако трябва да се потърси аналог на тази титла в съвременните звания, това ще бъде генералисимусът. Това е най-високото военно звание, като носителят му държи в ръцете си и изпълнителната власт.

Кога и как в Япония се заражда шогунатът и защо и как отмира тази легендарна епоха от историята на Япония?

Етимология на званието и същност на длъжността шогун

Думата шогун има китайски произход. В превод най-общо означава генерал. Названието има своите корени и в японски. Съкратеното название от сей тайшогун буквално трябва да се разбира като Върховен военачалник, покорител на варварите от север.

Титлата се давала на военачалник, който се е отличил във военните походи срещу коренното население на Хокайдо, Курилите и някои части на континентална Япония, с различен от японски и китайски произход. По-късно шогуните поемат реалната власт в страната.

По същество титлата дефинира военен лидер, който държи под контрол префектурите в Япония и пази императорската власт от евентуално недоволство.

Първоначалната роля на шогуна е основно на управител на императора в провинциите. Той поддържа ред, събира данъци, изпълнява нарежданията на императорския двор. Шогунът се назначава от императора измежду представители на клановете на вицекралската аристокрация, което води до непрекъснати борби за получаване на длъжността. Това пък води до формиране на армии, които често воюват в истински войни помежду си.

Тези своеобразни губернатори с времето печелят все по-голям авторитет и успяват да превърнат висшия държавен пост в титла, която се предава по наследство, а на по-късен етап отхвърлят всяка власт от страна на императорския двор. От длъжността на управителите на императора в префектурите възниква прослойка, наречена даймьо - това са феодали - самураи, на които са подчинени по-нисшестоящи благородници. Даймьо е висшата аристокрация в провинциите.

Шогунът е само един и се избира от всички даймьо. Борбата се ожесточава, защото при назначението шогунът получава пълна власт, императорският печат и императорските права. Той практически управлява държавата от името на императора.

Шогунанът, като носител на политическа власт в Япония, се сменя, когато утвърденият политически режим в страната претърпи срив, западне или губи от влиянието си. Тогава други даймьо започват да се конфронтират, често влизат в пряк конфликт и когато един от тях победи, той бива обявен от императора за шогун, единствен способен да защити двора на императора и цялата страна.

История на шогуните, първи шогун на Япония

Целият период на властване на един държавен режим, включващ както военната, така и административната власт, се нарича шогунат, а този, който я представлява в даден момент - шогун.

Първи шогун през ХІІ век става Минамото но Йоритомо - предводител на един от аристократичните кланове в империята. Той побеждава във войната, която се разразява между водещите кланове за влияние над императорското семейство, известна като Конфликт Генпей. Военната подготовка, която първият шогун има, му помага да спечели победата и титлата. Неговият шогунат е известен като Камакура.

Въпреки че титлата става наследствена, при идването на новия шогун се изпълнява специална церемония и тогава самият император посреща новия шогун и му връчва меч - символ на военната сила, която му прехвърля. Този знак има и реално измерение - истински владетел е шогунът, а императорът е формална фигура, на която хората се кланят в знак на почит като пред живо божество.

Йоритомо установява системата на феодализма в Япония и установява своя център в Камакура, докато императорът живее в Киото. Минамото но Йоритомо е първият шогун в смисъла, който тази титла има и днес. Неговият шогунат властва в Япония 150 години. От Йоритомо нататък реални владетели са самураите, докато висшата аристокрация и императорът са само представителни фигури.

шогуни и самураи в Япония

Краят на шогуната Камакура настъпва в резултат на враждите в императорското семейство кой да заеме трона. В тях шогунатът взема страната на губещия и това води до падението му. Следва шогунатът Ашикага, който владее Япония от 1338 до 1573 година.

Връх в управлението на шогуните

Управлението на шогуните достига абсолютния си връх с идването на династията Токугава. В Япония се създава специална армия, а властта в префектурите е прехвърлена на военните, генерали се разпореждат в отделните провинции.

Токугава шогунатът забранява връзките с всички останали страни, затваря границите и изолира Япония от останалия свят. Така на практика се установява полицейска държава със силна централна власт. Подопечните на властващия шогун нямат право да се преместват от една префектура в друга, нито да сменят занятието си. Всяко неподчинение бива наказвано със смърт.

Токугава владеят Япония 250 години, до революцията на Мейджи през ХІХ век.

Първоначално идването на Токугава Иеясу, първият шогун от династията, на власт е начало на продължителен мир в страната, който е благотворен за възстановяването на Япония след продължилите около 900 години постоянни войни между локалните феодали. Токугава Иеясу обединява феодална Япония и укрепва абсолютната власт на шогуните.

Изолирането на Япония от външния свят обаче причинява икономически трудности в страната. Търговията със съседни и по-далечни страни е прекъсната и икономиката преминава към изхранване от развито стопанство преди.

Паричните отношения вътре в държавата създават прослойка от дребни собственици, потискани от шогуните. Това води до бунт срещу шогуната Токугава. През 1868 година в резултат на така наречената Реставрация Мейджи абсолютната власт отново е върната на императора. Титлата сей тайшогун е премахната и това слага края на ерата на шогунатите в Япония.

Значение на шогуната

Шогунатите предопределят историческото развитие на Япония за един изключително дълъг период от време, обхващащ над хиляда години. Мощните кланове, съсредоточаващи все повече богатства и власт на регионално ниво създават нуждата от единна сила, която да ги подчини и дисциплинира. В този смисъл появата на шогун, изпълняващ тази роля, е исторически неумолим процес.

Личните амбиции на отделните шогуни и политиката на властващите шогунати оформят картината на историческото развитие на Страната на изгряващото слънце с нейните върхове и спадове.

Без шогуните самураите не биха имали това развитие като основен двигател в японското общество. Японската култура също е изцяло повлияна от традициите, създадени по време на шогунатите. Можем да кажем, че Япония днес е това, което е, благодарение на управлението на шогуните.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest