Историята на толтеките

Историята на толтеките

Световната история изобилства от разказите за народи, които са се появявали на историческата сцена, успявали са да създадат своя цивилизация, достигали са върха в своето развитие, а после бавно или внезапно са рухвали и са изчезвали от историческите анали.

Затова съществува термин изгубени цивилизации, в който се промъкват внушения за мистериозно изчезнали народи и култури, за които днес научаваме само от намерени артефакти.

Всъщност тези народи не са изчезнали, те са се претопили или слели с други народи, раси и цивилизации, преминавайки на друго ниво в своето развитие. Повечето от техните достижения, а също така вярванията и традициите им по-късно се откриват в други цивилизации.

Така постигнатото от една култура не се изгубва безвъзвратно, то само се трансформира през призмата на друго виждане, на друга житейска философия и поглед към света.

Древните цивилизации в Централна и Южна Америка са доказателство за тези движения на култури и народи, отразяващи промените, които са неизменната същност на живота.

Много интересна в това отношение е Централна Америка. Тя се явява нещо като люлка на цивилизования живот на американския материк, която в трудовете си изследователите наричат Мезоамерика (Mesoamerica). На нея принадлежат древните култури на олмеки, толтеки, ацтеки, сапотеки, мистеки, маи, инки и други. Измежду най-старите истории е цивилизацията на толтеките.

Ареала на културата на толтеките

Централна Америка или още Мезоамерика е територия, която обхваща по-голямата част на днешните държави Мексико, Гватемала, Хондурас, Салвадор, Белиз и някои части на Никарагуа и Коста Рика.

По тези места са съществували напреднали цивилизации, които са се преливали една в друга или са заимствали една от друга, достигайки все по-големи върхове в цивилизационната стълбица.

Историята на тези високоразвити култури, протича през 3 периода.

- Първият е периодът на създаване (1800 години преди Христа до 200 години след Христа);

- Класически период - от 200 до 900 година от новата ера;

- Посткласически период - от 900 до 1500 година.

Заради специфични вярвания се е наложил термин мезоамерикански религии, който се отнася към културите на народите, населяващи тези територии до завладяването им от испанските конкистадори през ХV век.

Възникване и развитие на цивилизацията на толтеките

Толтеки

Все още в научните среди се водят спорове дали толтеките са реално съществувал етнос, или всичко около тях е митологичен разказ, плод от някоя от местните култури.

Легендите ги пращат далече назад във времето до произхода на човешкия род. Толкова древен е този народ в представите на тези, които идват след него.

Какво знаем за произхода на толтеките днес?

Те са племе, което заема района на Мексиканското плато през V век след Христа. Не е ясно откъде са се появили, някои ги смятат за потомци на финикийците, напуснали родните си места. Това предположение идва вероятно заради широките им познания в много области.

Около VІ-VІІ век успяват да обединят разнородните групи, населяващи почти цяла Централна Америка и създават блестяща държава. Те разпростират властта си не само в пределите на значителни територии, които владеят, но и отвъд тях, благодарение на успешните войни, които водят, и на интензивни търговски контакти.

Около 950 година превръщат град Тула, наричан още Толан, в своя столица. Името на толтеките означава обитаващите Толан, тоест мястото на тръстиките.

Град Толан е ритуален център на конфедеративна държава, създадена от толтеките. Това е мултиетническо общество, обединяващо народи на значителна територия.

Започва строителството на внушителни сгради в столицата, украсяват ги с огромни статуи, изобразяващи древни воини, за които има предположения, че са атлантите.

Останките от архитектурните им паметници показват огромни просторни храмове, които се държат на дървени и каменни колони, статуи на воини с лъкове, щитове и стрели.

Периодът между 900-1250 година е апогеят на цивилизацията на толтеките. По-късно тя е вградена в основата на ацтекската култура, като получава своя нов специфичен дух от народа на ацтеките.

Езикът, на който говорят толтеките, е науатъл, езикова група, към която принадлежат и ацтеките.

Освен столицата толтеките основават и други градове в днешните щати Морелос и Пуебла.

Около 950 година държавата им се управлява от владетеля Топилцин. Отъждествяват го още с Бог Кетцалкоатъл или Перната змия. При него държавата получава най-голям разцвет. Жителите имат богат културен живот, философската и мистичната традиция е добре развита. Имат забележителни постижения в изкуството.

В следващите култури митологизират както бита на толтеките, така и самите тях като извор на свещена мъдрост и художество. Самото название на хората се приема за синоним на майстор, художник, човек на изкуството.

Топилцин напуска Тула през 987 година. Легендата гласи, че той бил измамен от бог Тескатлипока и изпил питие, с което нарушил принципите си и накърнил достойнството си. Затова напуснал града и заминал на изток като обещал, че ще се върне, когато се изпълни времето в деня и месеца Се Акатъл. Точно него очаквали ацтеките да се завърне като Перната змия.

Чичен Ица е основан от толтеките

Историческите данни сочат, че толтеки наистина се насочват на изток, където основават град Чичен Ица. Затова се говори за култура толтеки-маи, като се има предвид цивилизацията на елитарни групи с център Чичен Ица.

След като Кетцалкоатъл напуска Толан, градът остава според легендите в ръцете на злия бог Тескатлипока и неговите привърженици чичимеки. Те разрушават културните паметници, изгарят свещените книги, но част от книгите толтеките успяват да скрият във високо разположени пещери.

Част от народа толтеки се заселва в Северен Юкатан. Има данни, че преди преместването си, те правят опит да запазят храмовете си като ги засипват с дебел пласт земя.

Градът, който основават, Чолула, оцелява до превземането му от Кортес и конкистадорите. Често го свързват с митичния Толан.

Постиженията на толтеките, завещани на поколенията

Толтеките са известни като изключителни художници и архитекти. Като се съди по артефактите на материалната им култура свидетелстват за майсторски умения при боравенето с цветовете и щрихите.

Жреците владеели тайните на аритметиката, геометрията, астрономията, медицината. Имали своя писменост на основата на йероглифи, а календарът им бил много сложно създаден, подчинен на религията, в същото време астрономически - следващ движенията на Слънцето и основаващ се на движението на планетата Венера.

Поради този факт има редица предположения, че това е народ, свързан с извънземни цивилизации и дори богът Перната змия е с такъв произход.

Своите постижения те предали на всички по-късни държави в Централна Америка.

Религиозната система на толтеките

Религиозните вярвания на толтеките са с шамански характер, но и политеистични. Боготворени са природните сили - Небе, Земя и Вода.

В пантеона им се открива едно будещо изумление божество. Това е богът Перната змия или още Кетцалкоатъл. Религията, свързана с този бог, е дуалистична, основава се на борбата между добро и зло. Перната змия и Димящо огледало са добрият и лошият бог, които си съперничат, но и се уравновесяват.

Митовете и легендите около толтеките са толкова много, че е трудно да се отсее рационалното зърно, за да се направят по-точни исторически изводи.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати