Махабхарата

Махабхарата

В съкровищницата на човешката цивилизация има книги, които са събрали мъдростта на вековен опит и затова са пътеводител на народи и дори цели цивилизации. На всички са добре познати тестовете от Библията и Корана.

Някои произведения са написани като поеми, разказващи за героични подвизи, но заедно с това утвърждават основни човешки достойнства като чест, смелост, доблест и други. Илиада и Одисея са истинско богатство, на което се опира цялата западноевропейска литература.

Източният свят също има своите шедьоври. Такава книга е индийската Махабхарата. Тя представлява епична поема, която е една от най-дългите в световната литература и е от решаващо значение за културното и религиозното възпитание на индусите.

Махабхарата е епопея, изградена от 100 хиляди двустишия. Основната линия в сюжета се опира на игровия модел, по точно на игра на зарове. В ритуала на ведите той е задължително условие при коронацията на владетелите, символизиращ пренареждането и обновяването на обществения и вселенския порядък.

За времето на създаването на епоса е определен един много дълъг исторически период, започва от ІV век преди Христа и е завършена през VІ от новата ера. През цялото хилядолетие са правени много добавки към текста.

Създаването на творбата е легендарно. Бог Ганеша е диктувал на мъдреца Вяса съдържанието на поемата. Днешното виждане е, че Вяса е сборно име на много високообразовани хора от кастата на брамините, които са писали отделни части от творбата.

Вяса е не само разказвачът, но и действащ персонаж от творбата. Той е съветникът на героите, когато те се нуждаят от подкрепа.

Самият сюжет обхваща разказа за две воюващи роднински династии - братовчедите Пандавите и Кауравите. Началото бележи срещата на двете армии в полето на дхарма. Това е законът за чистата истина на живота. Той е символизиран от колелото, което е без начало и край и представлява вечността. То е изобразено и на националното знаме на Индия.

Главният герой се казва Арджуна и е непобедим воин. Той има подкрепата на боговете и сам богът Кришна кара колесницата му. Под формата на диалог между героя и бога са представени основните постулати на хиндуизма. Арджуна е поставен пред тежка дилема, когато трябва да пролива братска кръв, но бог Кришна го напътства да следва своето предопределение и да изпълни това, което се иска от него в момента. На тълкуване са поставени основни въпроси и житейски категории като морал, дълг, смисъл на човешкия живот.

Побеждават тези, които успеят да победят своите желания и да се свържат с върховния Аз, който живее във всеки един човек. Всички тези напътствия са поднесени чрез разказа за една житейска история, за да бъдат разбрани от всички.

Виж повече

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати