10 най-велики мислители на човечеството

10-те най-големи мислители на човечеството

Философията е една от най-сложните науки. Нейна е задачата да обясни значенията на много неща, да отговори на много фундаментални въпроси като например защо всички сме тук на Земята.

Трудно може да се обобщи в няколко думи какво представлява тази сложна наука. Философията е в основата на всичко.

Единственият начин да разберем колко обширна е тази наука, е да прочетем някои от гениалните идеи на най-великите мислители, които човечеството някога е познавало. На вашето внимание представяме топ 10 на най-големи мислители на човечеството.

№1 Аристотел

Аристотел е бил един от най-влиятелните мислите и учители на човечеството заедно с ментора си Платон. За Аристотел се смята, че е „баща на западната философия”. Роден в северната част на Древна Гърция, Аристотел оставил десетки трудове за метафизиката и етиката, които са основата на голяма част от днешните научни открития. Той е оказал огромно влияние на философите по света.

Освен че бил философ, Аристотел бил учен. Малка част от интересите му включват физика, биология, психология, лингвистика, логика, етика, реторика, политика, правителство, музика, театър, поезия и метафизика. Бил е учител на един от най-великите владетели на всички времена – Александър Македонски.

Аристотел отстоявал използването на логиката като метод на аргументация и предложил основния методологически шаблон за аналитичен дискурс. Според него знанието е изградено върху изучаването на нещата, които се случват около нас. Той дефинирал метафизиката като „познание на нематериалното”.

№2 Конфуций

Конфуций е сред най-великите мислители

Китайският учител, писател и философ Конфуций гледал на себе си като проводник на богословските идеи и ценности на императорските династии. Той поставял акцента върху семейната и социалната хармония. Бил застъпник на начина на живот, който отразява духовната и религиозната традиция, но при който човек се отдава на обществото. Конфуций оказал голямо влияние върху развитието на източно правните обичаи. Конфуцианството е религия и философия, която до голяма степен определя спецификата на китайската култура.

Конфуций разработил система от убеждения, фокусирана върху личния и правителствения морал. Той изважда на преден план качества като искреност, справедливост, хуманност. Вярвал, че човек трябва да достигне до морала през самоусъвършенстването.

№3 Рене Декарт

Френският философ, математик и учен Рене Декарт се родил във Франция, но 20 години от живота си прекарал в Холандия. Той имал значително интелектуално влияние през периода, известен като Златния век на Холандия.

Той отхвърля вярването във всичко, което не е абсолютно доказано. Признат е като бащата на аналитичната геометрия. Разглежда се като един от водещите ръководители на Научната революция – период на интензивни научни открития и иновации.

№4 Мишел Фуко

Велики мислители

Историкът, социалният теоретик и философ Мишел Фуко се е родил във Франция. Голяма част от своя живот той посветил на преподаването и писането. Неговите изследвания върху властта, отношенията във властта, знанието и дискурса са широко обсъждани. Службата му като дипломат изключително много повлиява на разбирането му за социалните конструкции, налагането на расово, религиозно и сексуално неравенство. Фуко е известен най-вече със своите критични изследвания на психиатрията, медицината, хуманитарните науки и социалните институции. Работата му оказва огромно влияние върху развитието на социологията, комуникациите и политическите науки.

№5 Имануел Кант

Немският изследовател Кант е считан за един от най-влиятелните философи на всички времена. Той бил привърженик на разума като източник на морал и мислител, чиито идеи са повлияли изключително на етиката и политиката.

Той дефинирал като „категоричен императив” идеята, че има присъщи добри и морални идеи, към които всички ние имаме задължение и че рационалните индивиди по своята същност ще намерят основание да се придържат към моралните задължения. Според него човечеството може да постигне вечен мир чрез универсална демокрация и международно сътрудничество.

№6 Лао Дзъ

Наричат го „старият господар” и се смята, че той е основателят на философското движение даоизъм. В традиционната китайска култура Лао Дзъ се разглежда като божествена фигура. Неговите идеи формирали един от основните стълбове в източната култура. Една от легендите гласи, че Лао Дзъ може би е бил пряк ментор на Буда. Сред основните му идеи попада медитацията като средство за опознаване на себе си. Той оспорил конвенционалната мъдрост като и призовавал последователите си да намерят естествения баланс между тялото, сетивата и желанията.

№7 Николо Макиавели

Макиавели е политик, мислител и философ

Николо Макиавели е считан за един от най-влиятелните мислители в историята. Писател, дипломат, политик, философ са само част от неговите прозвища. Някои го определят като бащата на съвременната политическа наука. Той обаче се славел с откровено злите си идеи и ценности. Макиавели бил емпирик, който използвал опита и историческите факти, за да формира убежденията си – нагласа, която му позволявала да се разграничи не само от политиката, но и от религията и морала. Най-известните му трудове описват параметрите на ефективното управление, в което той се застъпва за лидерството по всякакъв начин. В наши дни това се счита за основополагаща теория на тиранията и диктатурата.

№8 Карл Маркс

Немският икономист, политически теоретик и философ Карл Маркс написал някои от най-емблематичните трудове на всички времена. Заради идеите си Маркс бил изселен от собствената си страна. След като пристигнал в Лондон, Маркс започнал работа с колегата си Фридрих Енгелс. Маркс разглеждал обществото като създадено от две основни класи: работническа (пролетариат) и собствениците на капитали (буржоазия). Според него отношенията между тези две класи преминавали в непрекъснати борби и конфликти. Маркс прогнозирал, че неравенството и насилието, присъщи на капитализма, в крайна сметка биха довели до неговия крах. Според него от пепелта на капитализма ще се издигне нова социалистическа система, безкласово общество, в което всички участници ще имат достъп до капиталите. Философията залегнала в основата на марксизма и скоро се разнесла по целия свят, трансформирайки цели държави. В много отношения Маркс бил предводител на революция, която се изродила в комунизъм и социализъм.

№9 Фридрих Ницше

Ницше е един от най-важните мислители на нашето време
Снимка: Wikipedia

Фридрих Ницше бил поет, литературен критик и философ. Той е един от най-великите умове на нашето време. Идеите на германския мислител са оказали значително влияние върху Западния свят. „Творчеството” му се разпростира в многообразие от области – изкуство, история, култура, гръцка и римска античност. Ницше имал уникален стил на писане, примесен с много остроумие и ирония. Използвайки дарбата си, той провел редица проучвания за християнския морал и влиянието на социалните конструкции върху формулирането на нашите морални ценности. От съществено значение в творчеството на Ницше е артикулацията на кризата на нихилизма. В основата е, че нищо няма смисъл, включително и самият живот. Тази идея заляга в развитието на екзистенциалните движения.

Сред основните му идеи е, че истината не е обективна, а е следствие от различни фактори, влияещи върху индивидуалната перспектива. Основен елемент във философските перспективи на Ницше е „волята за власт”, която осигурява фундамента за разбирането на човешкото поведение. Тоест, волята за власт е по-важен елемент от подтика към приспособяването или оцеляването.

№10 Платон

Най-големите мислители: Платон

Гръцкият философ и учител Платон създал Атинската академия, затвърждавайки статута си на най-важната фигура в развитието на западната философия. Като ученик на Сократ и наставник на Аристотел Платон бил свързваща фигура в това, което би могло да се нaрече велик триумвират на гръцката мисъл както във философията, така и в науката.

Всъщност може да се твърди, че Платон основава политическата философия, въвеждайки както диалектическите, така и диалогичните форми на писане като начини за изследване на различни области на мисълта.

Платон твърдял, че онези, чиито убеждения са ограничени само до възприятието, не успяват да постигнат по-високо ниво на възприятие, което иначе е достъпно само за онези, които могат да видят отвъд материалния свят.

Според него съществуват два свята – материалният, който е очевиден и постоянно променящ се и нематериален, който обяснява причината за всичко, което виждаме.

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати