Кастите в Индия - какво трябва да знаем
Castes in India - What We Need to KnowKaste u Indiji - šta treba da znamo?
Sanovnik.bg»Статии»Мистерии»Религии»Кастите в Индия - какво трябва да знаем

Кастите в Индия - какво трябва да знаем

Кастите в Индия - какво трябва да знаем

Когато се мисли и ли говори за Индия, е трудно да не се говори за кастите. Както в академичния, така и в разговорния език кастата се е превърнала в символ на Индия, като я различава фундаментално от други култури и изразява нейната индивидуална същност.

Кастите са колкото основен израз на индийската традиция, толкова и продукт на конкретната среща между Индия и британската система на колониално управление. Под управлението на британците кастите са терминът, способен да назове и да приобщи различните форми на социална идентичност и организация в Индия.

Произход и същност на кастите

Кастата в смисъл на произход първоначално се е разбирал като чиста порода. Думата има португалски произход и се използва за обозначаване на различни общности.

Това общо наименование на социалните групи в индийското общество се характеризира с ендогамия (правило да се сключва брак само в рамките на определен етнос или класа).

Първоначално терминът каста се прилага за класово-расовите групи в колониите на Латинска Америка. По-късно по аналогия той се разпространява до подобно явление в Индия и оттогава се използва главно по отношение на индийските варни и джати.

Латиноамериканските касти са се основавали основно на визуални различия, докато при индийските има строго разграничение и смесването рязко се ограничава.

От най-ранните произведения на санскритската литература е известно, че народите, които са говорили арийски диалекти по време на първоначалното заселване на Индия, около 1500 до 1200 година преди Христа, вече са разделени на 4 основни класи, наречени по-късно варна, от санскритската дума, означаваща цвят.

Характеристика на основните касти в Индия

Кастата на недосегаемите в Индия

Основните касти в Индия са 4. Индусите вярват в прераждането и смятат, че този, който следва правилата на своята каста, в бъдещият си живот ще се издигне по рождение към по-висша каста, а този, който нарушава тези правила, ще загуби социалния си статус.

Нито мюсюлманското нашествие, довело да създаване на държавата на Моголите, нито британското колониално управление не успяват да окажат влияние върху това разделение в обществото. На всяка каста е отредена строго определена функция в обществото.

Четирите основни касти се подразделят на множество подкасти-джати, общо съставляват около 33 групи. Цялата кастова система, наречена варна, е създадена според вярващите от бог Брахма, който сътворил и света.

Традициите, обредите, облеклото, украшенията и вещите показват принадлежност към определена каста при индусите.

Брахмани

Най-висшата каста се нарича брахмани. Първоначалното им име на пурохита и с него назовават съсловието на жреците. Създатели на молитвите и химните, събрани във Ведите, са дело на тази каста.

Старите религиозни тестове се предавали по наследство от бащата на сина и били достояние само на брахманите. Хората ги смятали за връзката на боговете с хората. Това съсловие ревниво пазело своята неприкосновеност и останало силно ограничено и затворено. Всеки брахман избирал жена само от съсловието си. Синовете им също ставали жреци и извършвали молитви, жертвоприношения. Всеки брахман бил роден в семейство на брахмани.

Основната ценност за тях е духовната и телесната чистота, за която те се грижели старателно. Изпълнявали и други обреди - не консумирали нищо, което е било живо, в това число и растителни продукти.

Мръсната работа е изключена за всеки брахман, тя е за нисшите касти. Не могат да ядат храна, приготвена от други касти, приемат подаръци, но самите те не подаряват на други касти.

Интересен момент от живота на брахманите е облеклото им. То е бяло, защото така се символизира духовната и телесна чистота на брахмана. На главата си трябва да носи специален ритуален знак, наречен тилак. Той показва и религиозното течение, към което принадлежи брахманът.

Кшатрии

Кшатрии се превежда от санскрит като властен, благороден. Хората от тази каста са воини. От това съсловие се избирали раджите, но също и военачалници, съдии и други управленски постове. Тази каста е подчинена на брахманите, но само духовно. Главен бог им е Индра.

Това е кастата, която поддържа мира и закона и закриля слабите. Само на тях било позволено да убиват тези, които не спазват кастовите закони. Те имали право да си избират съпруга чрез похищение на девойка или по свободен избор.

Към тази каста можел да принадлежи само индус от знатен род, щедър, смел, силен, издръжлив.

Вайши

Кастите в Индия

Вайшите са третата по важност каста, съставена от земеделци и търговци. Вайшите признавали върховенството на брахманите, но не се отнасяли по същия начин към кшатриите. Богът, на когото се кланят, е Вишну.

Тъй като са полагали труд, те не са имали възможност да се обучават и не били така образовани като брахманите, нито са облечени така добре като другите по-висши касти.

Шудри

В индийската култура хората се хранят на земята. Те поставят прибори, но не ги ползват, защото са на мнение, че храната е истински вкусна, ако се яде с ръце. Те измиват добре ръцете, особено пръстите и ноктите си и се хранят само с дясната ръка. Лявата се счита за нечиста и затова не бива да се докосва храната с нея. Оризът загребват с парче наан или роти - индийските видове хляб.

Държат на хигиената при хранене и спазват различни правила относно това как и колко трябва да изядат от храната. За някои ястия използват лъжица, но това е строго определено.

Двете най-висши касти трябва да бъдат вегетарианци, следващи строго нормата, докато на кшатриите се позволява да ядат козе месо, тъй като козата не се смята за нечиста. Те могат да пият и алкохол. Шудрите освен това, което е позволено на кшатриите, могат да се хранят с пиле. Само недосегаемите могат да ядат всичко.

Недосегаеми

Индийски касти

Тази група хора всъщност не принадлежи на кастовата система в Индия. Това е най-нисшата прослойка в обществото на Индия. Наречени са така, защото никой не искал и не трябвало да ги докосва. Ако това се случи, този по-висш човек трябвало да се пречисти с различни обреди.

Недосегаемите нямали никакви права, нито имущество. Те вършели най-черната работа и дори нямали право да минават по улица, на която живеят брахмани. Не разполагали с доходи, вещи и дори не се опитвали да променят съдбата. Те били дълбоко убедени, че заслужават съдбата си.

Кастите в съвременното индийско общество

Въпреки че кастовото деление съществува от 2 хиляди години, обществото в Индия бавно се отърсва от това древно деление на хората. Процесът е бавен и в по-малките населени места, които живеят още по старите правила и традиции, кастите са актуални и днес. Тази кастова йерархия е запазена основно в ритуалния и личния живот.

Към чужденците кастовото общество се отнася по интересен начин. Към европейците се отнасят като към по-висши касти при общуване, но когато става въпрос за ритуални действия ги третират като недосегаеми.

Днес висшата каста на брахманите упражнява всякакви професии, но в известна степен изпълняват и сега някакви духовни задължения.

Жестокото по същността си правило, че различни касти не могат да се женят помежду си, продължава да действа и днес. Затова се срещат често и престъпления на кастова основа. Дискриминацията от по-висшите касти към нисшите е дълбоко вкоренена и трудно може да се премахне.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest