Sanovnik.bg»Мрежата»Анонимен»Моите коментари
Анонимен
Анонимен
Новак

Моите коментари

Анонимен коментира:
Има значение в кой вярваме и на кой се молим и кланяме. Нямам предвид иконите. Библията е БОЖИЕТО СЛОВО. В тази КНИГА е писано за ЖИВИЯТ БОГ. Това е КНИГАТА, която ни показва кое е вярно и кое не. Кое е право и кое грешно пред БОГ. И КОЙ е живият БОГ. Един е БОГ и няма друг, като НЕГО, няма друг БОГ. Единствено чрез БОЖИЯТ СИН ГОСПОД Иисус ХРИСТОС е спасяваме, единствено чрез вяра в НЕГО, ако се покаем и приемем спасението МУ. ТОЙ даде ЖИВОТА СИ за нас. ГОСПОД Иисус ХРИСТОС плати цената за всичките ни грехове. ТОЙ понесе греха на целия свят на СЕБЕ СИ. ТОЙ умря на кръста и на третия ден БОГ Отца ГО възкреси. Никоя друга вяра и никой друг "бог", човек, учение или каквото и да било не може да ни спаси. Цялата ни надежда за живота ни е единствено в ЖИВИЯТ БОГ, БОГ Отца, СИНА и СВЕТИЯ ДУХ. ИМЕТО на ГОСПОД Иисус ХРИСТОС е единственото ИМЕ, което ни е дадено на нас човеците, чрез което трябва да се спасим. Няма друго име, което да ни е дадено, чрез, което трябва да се спасим. Цитирам от Библията. В този стих пише за БОЖИЯТ СИН, нашият ГОСПОД Иисус ХРИСТОС: Деяния 4:12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.
Анонимен коментира:
Цитирам от Божието Слово Библията: Исая 8 19 И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове, И до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя БОГ? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? 20 Нека прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, Наистина няма зазоряване за тях.
Анонимен коментира:
Магьосничеството е мерзост и грях пред БОГА. Няма такова нещо, като "добро" магьосничество. Но има такова, което се представя за "добро", уж за "добро", но не е добро, а твърде зло. Никое магьосничество - врачуване - баене и подобни свързани с тези, които са в противоречие с БОЖИЕТО УЧЕНИЕ, с БОЖИЕТО СЛОВО Библията, не е добро. Тези неща хората, които ги правят ги правят чрез дявола, от там са тези свръхестествени прояви - като познаване на частично бъдеще и подобни. Човек се погубва и се устремява към вечно осъждение и отделяне от БОГ ако практикува тези дяволски практики или ако ходи при хора занимаващи се с подобни практики и търси помощ от тях чрез техните дяволски практики. Може да изглежда понякога, че помагат, но никога не помагат. Понякога само изглежда, че помагат, но всънщост после положението става в пъти по-зле. Исая 8 19 И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове, И до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? 20 Нека прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, Наистина няма зазоряване за тях.
Анонимен коментира:
Ходил съм на врачка близо 2 години. Изведнъж животът ми пропадна, бях почти на дъното и не намирах изход, не намирах смисъл да живея. Бях в най-трудният си период в живота. Някои от нещата,които станаха след, които животът ми като че пропадна изведнъж, бяха неща, които жената, която ми гледаше на кафе ми беше предсказала. Врачки, бачките, гадателките, екстрасенсите, като цяло хората занимаващи се с такива неща нямат дарби. Това не са дарби. Нещата, които правят ги правят чрез зла сила - това е от дявола, не е дарба. Хората, които ходят при тях и тези, които употребяват тези дявослки ритуали и практики си навличат проклятие и се устремяват към дъното, към вечно осъждение. Да отиде човек на врачка е близко до това да тръгне да се самоубива. Това е пагубно. Това е проклятие. Когато бях в най-трудният момент в живота ми, месеци след, като бях ходил на врачка около 2 години, тогава в този най-труден период в живота ми, БОГ ме привлече към СЕБЕ СИ, ТОЙ ми подаде ръка и ме измъкна от дълбоката дупка в която бях и пропадах все повече. БОГ е твърде Милостив ! ТОЙ ме измъкна от проклятието на врачуването, което бях си навлякъл, от проклятието на сатана. БОГ ме спаси. ТОЙ ми даде да позная че врачките, екстрасенсите, гадателките и хора занимаващи се с окултизъм и подобни дяволски практики, правят тези свръхестествени неща - като да познават частично бъдещето (и други свръхестествени неща) чрез дявола ги правят, чрез злото. Тези хора нямат никакви способности. Това е погубване за човека - да ходи и да практикува врачуване, гадаене, баене и подобни дяволски практики. Това пише в БОЖИЕТО СЛОВО Библията. Второзаконие 18 10 Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, 11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; 12 защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе. 13 Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. 14 Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите; но на тебе Господ твоят Бог не е позволил това. Откровение 21:8 А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, ЧАРОДЕЙЦИТЕ, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. БОГ да ви благослови.
Анонимен коментира:
Тези ритуали описани по-горе не само не ни помагат, но някой от тях могат да бъдат пагубни и разрушителни за живота ни, като този например: "На празника на Света Анна неомъжените момичета могат да гадаят кога ще се венчаят." Магьосничеството е мерзост и грях пред БОГА. Нужно е да търсим БОГА и да уповаваме всякога на НЕГО. Всичкото добро е от НЕГО. Само ТОЙ и НЕГОВИТЕ думи, НЕГОВОТО СВЯТО СЛОВО ни дават вечен живот. А тези "ритуали за защита" описани в тази статия с нищо не ни помагат, а ни вредят, сами не можем да си помогнем и не можем да се спасим. Единствено в БОГ ни е надеждата. В НЕГО трябва да уповаваме, на НЕГО трябва да се надяваме. ТОЙ е нашата канара, ТОЙ е нашето избавление. БОГ помага на окаяните, на обременените. ТОЙ прощава на тези, които се покайват и приемат жертвата на НЕГОВИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, КОЙТО даде СЕБЕ СИ за всички. ТОЙ плати цената за всичките ни грехове. Спасяваме се единствено като се покаем и повярваме в ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС. Цитирам от Библията. В този стих пише за ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС: Деяния 4:12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Единствено чрез ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС се спасяваме, НЕГОВОТО ИМЕ е единственото дадено на човеците, чрез, което трябва да се спасим. БОГ да ви благослови. Амин.