От какво е съставена тъмната материя?

тъмната материя

Вселената е изтъкана от загадки, на които науката продължава да търси отговор. Точно това нейно качество я прави интересна за наблюдение. Един от нерешените все още енигматични въпроси е за същността на тъмната материя.

Понятието тъмна материя е въведено от швейцарски астрофизик на име Цвики. Той пръв се досеща, че във вселенската необятност се намира невидима маса, която по-късно получава името тъмна материя.

Този термин от астрономията и физиката служи за обозначавате на материята, която не може да бъде наблюдавана със съвременните средства, с които науката разполага. Заради това тя остава с неизвестен състав, за който има само предположения, но не и доказателства. Засичат я благодарение на гравитационните взаимодействия, които тя осъществява с видимата материя.

Приема се, че в пространството съществува нещо, което е невидимо с оптичните средства, с които човечеството разполага, то е с много по-голяма маса, отколкото е тази на видимата материя. За тъмната материя съдим само по нейната гравитация, която се засича. Това са приетите за сигурни постановки около тази вселенска загадка.

Предположенията, които се разглеждат от учените, засягат основно строежа на невидимата материя. Тъй като е напълно неясна, се допуска да бъде както от барионен, така и от небарионен тип.

снимка на тъмна материя

Барионната материя е възможно да е съставена от малки планети или звезди. Такава са белите джуджета, неутронните звезди, които се получават като еволюционен завършек на живота на масивните звезди. Може също така да съдържа големи масивни черни дупки.

Голям интерес има и към предположението, че тъмната материя е съставена от небарионни нови елементарни частици, които са остатъци от Големия взрив, при който са се създали космическите обекти. Тези предположения засега са само хипотеза, без никакви научни положения, които да я подкрепят.

Масата на тъмната материя е много по-голяма от тази на видимата. Може да се каже, че повече от 90 процента от цялата вселенска маса е съставена от тъмна материя, за чийто произход не знаем със сигурност нищо.

Отношението на масите на видимата и невидимата част от Вселената е 0. 07, което на практика означава, че ние виждаме само 7 процента от цялата Вселена. Познанията ни явно са крайно ограничени и това е едно от големите предизвикателства пред науката.

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати