Притча за Майката

Кристина ЧерниковаКристина Черникова
Администратор
1k247
Бебенце

Едно бебе се готвело да се появи на бял свят при родителите си на Земята. За да го подготви за този момент, Господ го извикал при себе си. Бебето било много притеснено, защото се чувствало малко и беззащитно, а било слушало много страшни истории за света, към който щяло да се отправи.

Боже, аз съм прекалено мъничко и уязвимо. Как ще успея да превъзмогна всички препятствия, които ме очакват там? -попитало разтревожено мъничето.

-Не бери грижи, чедо! Избрал съм да те посрещне на Земята най-благонадеждния и мил ангел, който познавам, успокоил го Бог.

-Но, Боже, аз не познавам езика на хората, обитаващи Земята. Как ще разбера какво ми казват те? Ще мога ли да се разбирам с тях? -пак се притеснило бебето.

-Нека и това не те тревожи, дете! Ангелът, който ще ти пратя, ще те приеме такова, каквото си и ще те научи на езика на човеците. Той ще бъде търпелив с теб, всяка вечер ще ти пее песни и ще ти чете приказки. Така ти ще имаш възможност да го овладееш до съвършенство, обещал Господ на бебенцето.

-Страх ме е да отида на Земята, Боже! Аз съм толкова малко и беззащитно същество. Чувало съм, че хората там са зли. Нападат се и се убиват! Как ще успея да се предпазя от лошите човеци, които ще искат да ми навредят? -промълвило мъничето.

-Не се страхувай, дребосъче! Ангелът, който ще те посрещне, ще бди над теб през цялото време и ще те закриля винаги. Той ще те обича, че ще е готов да изложи собствения си живот на опасност, само за да си спаси твоя, обещал Господ.

Докато Бог разговарял с бебето, изведнъж се дочули човешки гласове и Господ рекъл:

-Време е, чедо! Тръгвай към Земята!

-Но, Боже, ти не ми каза името на моя ангел. Как ще успея да го открия?

-Това е без значение, защото той сам ще те познае. А името му не е важно, защото ти ще го наричаш Мамо…

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest