Търсене в статии

Притча за пътяПритча за пътяЖивял много отдавна един мъдър старец. Веднъж при него отишъл много заможен мъж и му рекъл: - Мъдрецо, аз искам да се посветя на Бога. Но как да намеря пътя към него? Като чул словата му, мъдрецът от своя страна...
Притча за довериетоПритча за довериетоЖивели някога трима верни приятели - Доверието, Любовта и Приятелството. Те обитавали малка спретната къщурка, но били щастливи, защото живеели заедно. Един ден обаче на Любовта ѝ хрумнало, че иска да попътува и веднага...
Притча за зависттаПритча за зависттаЖивял някога един овчар. Той бил толкова беден, че му се налагало, когато не пасе добитък, да обработва чуждите ниви. Парите обаче все не достигали да изхрани многолюдната си челяд и той често се окайвал за своето положение...
Притча за щастиетоПритча за щастиетоКогато създавал човека, Бог използвал глина. Като истински скулптор той изваял човешкото тяло. Прикрепил му глава, крака и ръце. После му дал душа и му вдъхнал живец. След като вече бил готов с творението си, Господ...
Притча за думитеПритча за думитеЖивели някога две приятелки. Веднъж се случило така, че едната наранила другата с прибързаното си изказване. След време тя осъзнала грешката си, но вече било твърде късно. Другарката ѝ била прекалено разочарована и не пожелала...
Притча за годинитеПритча за годинитеВеднъж един младеж попитал възрастен човек за неговата възраст. Старецът подхвърлил, че е на четири години. Отговорът му подразнил младежа: - Как е възможно да си само на четири години! Да не съм сляп! Нали виждам колко...
Притча за нещастникаПритча за нещастникаВеднъж един човек заплюл Буда. Учителят обаче не се разлютил, а съвсем спокойно попитал мъжа дали това му е достатъчно или желае още нещо. Един от учениците на Буда станал свидетел на грозната сцена и побеснял. Той поискал...
Притча за богаташаПритча за богаташаЕдин ден при Буда дошъл един богаташ. Обяснил му, че съпругата му се споминала, а нямал и наследници. Мъжът казал на учителя, че копнее да помогне на другите, та заслугите му най-после да бъдат оценени от някого. - Какво...
Притча за йогинаПритча за йогинаВеднъж Буда и последователите му се озовали пред една река. Те искали да минат от другата страна, но не разполагали с лодка. Ето защо решили да почакат, докато дойде лодкарят. Междувременно покрай тях се разходил...
Притча за слушателитеПритча за слушателитеЕдин ден при Буда отишъл един много учен мъж. Той му задавал въпрос, но учителят обяснил, че сега не може да отговори на питането му. Тогава ученият попитал: -Какво Ви спира да дадете отговор на въпроса ми? Имате работа...
Притча за скулптуратаПритча за скулптуратаВ едно село живеел човек, който почитал силно Буда. Той имал дървена статуя на учителя, която обожавал. Любовта към скулптурата му била толкова силна, че той се отнасял към нея, сякаш пред него стои самият Буда. Една...
Притча за богатствотоПритча за богатствотоВеднъж една владетелка запитала Буда: - Защо красивите жени са бедни? Буда веднага намерил отговор на нейния въпрос: - Получава се така, защото те са красиви само отвън. На тях им липсва вътрешна красота - душата...
Притча за самообладаниетоПритча за самообладаниетоВеднъж един от последователите на Буда го запитал: -Учителю, ако някой ми посегне, какво трябва да направя аз? Буда отвърнал: -Какво ще предприемеш, ако от дърво се отчупи сух клон и падне върху теб? При тези...
Притча за астрологаПритча за астрологаВървял си веднъж Буда към едно село. Било доста горещо, а учителят ходел бос по брега на реката. След себе си оставял следи. По същия път вървял и един астролог, който скоро приключил образованието си и предсказанията му...
Притча за иноверцитеПритча за иноверцитеАз сам съм си господар на своите прояви и няма да приема обидите ви. Отказвам те да стигнат до мен....