Най-великите личности в историята, оставили следа до днес

Христос е сред най-великите исторически личности

В световната история има много личности, които са превърнали името си в легенда. Последователите им са десетки милиони, понякога милиарди хора по Земята следват заветите им. Имената им са надхвърлили далече границите на епохата, в която са живели, както и географските граници на мястото, където са извършили своето велико дело.

Наричаме ги безсмъртни и те наистина са такива, защото времето е безсилно да заличи имената им от паметта на човечеството. Това са великите личности в историята, оставили следи до днес.

Кои са тези хора, какво са направили, за да запишат името си завинаги в аналите на историята?

За да отличим ясно всички, заслужили определението велика личност, трябва да дефинираме понятието. Тази задача вече е изпълнена, тъй като съществува цяла теория за великите личности и като всяка теория тя има своите поддръжници и критици.

Теорията за великите личности в историята

Теорията за великите исторически личности е създадена през ХІХ век. В концепцията на тази теория е залегнала идеята, че в основата на историята лежат делата на великите личности. Това са герои, които с ума, таланта, интелекта и мъдростта си, или с политическите си и военни умения са употребили властта, която са имали над хорските умове, по начин, който е имал решаващо значение за живота на обществото. Тези личности са променили хода на историята, диктували са нейния път. Поддръжниците на теорията разглеждат историята на света като биография на великите личности, които са я движили.

Критиците на тази теория излагат като свой аргумент твърдението, че всяка велика личност е продукт на времето, в което живее, и действията на този герой са невъзможни без специфичните условия на средата му, които са изградени още от раждането на героя.

чингис хин е популярна историческа личност

Дали великите личности създават историята чрез личните си качества и постижения, или времето ражда своите велики личности? Героите, които всички наричат велики личности, не са създатели на историята, а само имат таланта, ума и смелостта да виждат в неизвестното бъдеще.

Теорията за великите личности - творци на историята, е романтична и печеливша като идея, защото изучавайки живота на тези герои, човек неизбежно открива и нещо от собствената си природа. Истината е, че средата и индивидът се определят и оформят взаимно. Героите придават форма на събитията чрез своите дела и въздействат на умовете на милиони.

Дефиниране на понятието велика личност и примери за такива

Дефиницията за велика личност гласи, че това е индивид, който благодарение на личните си качества, житейски шанс, социално положение, особености на епохата, само с факта, че съществува, чрез идеи или дела, през време на живота или след смъртта си, оказва влияние върху обществото. Това влияние е толкова силно, че оставя незаличима следа в историята и променя нейното по-нататъшно развитие. Автор на тази дефиниция е Леонид Гринин.

Примерите, които изследователите на великите личности в историята дават, могат произволно да се разделят на групи.

Велики личности, създали световни империи:

Александър Македонски

Чингис Хан

Карл Велики

Велики личности, олицетворение на сила и власт:

Юлий Цезар

Наполеон І

Велики личности, създали световни религии:

Иисус Христос

Ехнатон

Мохамед

За личностите от всяка група обединяващото е, че са били родени да бъдат водачи. Някои по силата на рожденото право, което им е позволило да изявят своите заложби, а други сами са си извоювали правото другите да ги следват.

Теорията за великите личности ще бъде актуална винаги, защото всяко време има своите герои. Поддръжници и критици на тази теория също ще има винаги. Всеки сам може да определи към коя група да се присъедини.

Настоящите кратки бележи за някои от представителите на великите личности може да даде на всеки отговор лично за него дали личностите правят историята, или само са плод на нейния неизменен ход.

Личност, създала световна империя: Александър ІІІ Македонски

александър македонски

Синът на македонския цар Филип ІІ Македонски без съмнение е военен гений. Този забележителен пълководец успява само за 12 години да изгради световна империя, която се простира в четирите посоки на света. За да покори света, той води безбройни битки срещу всевъзможни врагове, но нито веднъж не е бил побеждаван. Изключителният боен дух на армията му е това, което прави неговите победи неизбежни, без значение срещу кого се изправя.

Безграничното доверие на бойците му се гради на неизменното участие на пълководеца във всяка битка, личните му качества като безстрашие и умения на водач. Тънкостите на дипломацията, политиката и войната, с които е запознат още от ранно детство, като част от подготовката му за владетел, го правят непобедим. Широтата на погледа и смелостта в стремежите и целите му го поставя на челно място сред владетелите на света, защото само на 32 години цивилизованият свят е в краката на Александър Македонски.

Смъртта му, в тази ранна възраст, слага край на дейността му, но името му остава в историята като велика личност, една от тези, които успяват да оставят трайна диря в нея.

Личност, олицетворение на сила и власт: Гай Юлий Цезар

Когато става въпрос за личност, която олицетворява властта, веднага ще сещаме за най-големия сред политиците на всеки времена - Гай Юлий Цезар.

Всички специалисти по древна история смятат Цезар за пример за изключителен военен стратег и тактик не само на своето време, но и в цялата световна история. Наред с това Цезар е определян от философската наука като блестящ оратор, а от критиката като творец на проза. Риториката и блестящият стил на Цезар изумяват дори Цицерон.

цезар

Съчетанието на подобни таланти изисква невероятно много качества както на ума, така и на духа, и също и на физиката. Да владее изцяло тези разнородни материи и да ги съчетае блестящо в собствената си личност успява Цезар. Само този факт го прави изключителна личност. Не е случайно, че той е най-известният сред великите мъже, управлявали някога в Рим. До тази привилегия Цезар достига сам, благодарение на качествата си, а не по рождено право. Той е пример за това как великата личност самостоятелно успява да намери най-краткия път до мястото, което му дава поле за изява, на което да прояви своя гений.

Неговото управление бележи края на една епоха и това е закономерното развитие на историята. Само велика личност може да бъде вододел между историческите епохи, защото притежава ума, силата, волята и таланта да подготви или извърши смяната на стария ред и има способността да провиди в бъдещето, за да насочи хода на събитията в правилната посока.

Личност, създала световна религия: Иисус Христос

Най-сигурният начин да се направляват процесите в световната история е това да става чрез масите. Хората са невероятно силен проводник на идеи, които рушат старото, за да дадат път на новото. Идеите се прокарват най-лесно чрез религията. Религията винаги е била и днес все още продължава да бъде мощен инструмент за промяна на посоката на света.

Може най-значителната от всички промени, извършени чрез религиозна идея, е тази на Иисус Христос, създателят на християнството.

Иисус от Назарет въвежда нов тип отношение към човека, което се гради на новаторска за времето си идея - за братската връзка между хората, почиваща върху представата, че всички хора са равнопоставени поради същността на своята природа. А това означава, че най-естественото им състояние е да бъдат добри едни към други. От тази представа се раждат идеите за ненасилие, за братска помощ и разбирателство, за уважение и взаимно зачитане. Десетте божи заповеди, които прокламират идеите на християнството, почиват върху това разбиране. Обединява ги фигурата на Бог, който ще бъде справедливият съдник на всички човешки дела и ще въздава справедливост според заслугите на всеки.

Жаждата на човека за справедливост и добруване превръща тези простички идеи в световна религия, която продължава и до днес да господства над съзнанието на милиони хора по света. Иисус е пример за велика личност, която завинаги променя вижданията на хората чрез идеите си, спечелили световна популярност след смъртта му. Той е водач не по рождено право, нито го е постигнал, търсейки верния път към него. Става такъв по силата на идеите си и начина на отстояването им.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати