Sanovnik.bg»Статии»Мистерии»Космоса и Вселената»Магнитосферата на Земята

Магнитосферата на Земята

Магнитосферата на Земята

Науката астрономия твърди, че животът на Земята е станал възможен благодарение на Слънцето, което се явява основна движеща сила, катализаторът на всички сложни форми възниквали тук.

В същото време Слънцето може да унищожи живота на планетата с едно движение. Все пак нашата звезда остава безопасна за нас само благодарение на вградената в Земята защита и това е магнитосферата.

Същност на магнитосферата

По определение земната магнитосфера е пространството около Земята, където господстващо магнитно поле е това на Земята, което наричаме геомагнитно поле. То води началото си от движението в течната външна сърцевина на планетата ни.

Геомагнитното поле обаче не е единственото магнитно поле в Космоса. То щеше да заеме място в безкрайното космическо пространство и с отдалечаването от планетата щеше да намалява силата си.

Слънцето обаче въздейства на цялата слънчева система с излъчвания от нея слънчев вятър, оказващ натиск върху магнитосферата, като влияе на нейната форма, превръщайки я в затворено пространство, което е сгъстено и удължено през нощта. Казана с други думи, между магнитосферата от една страна и слънчевия вятър от друга, съществува гранично място, наречено магнитопауза. То се движи непрекъснато и движението му се определя от скоростта на слънчевия вятър.

От всичко това става ясно, че магнитосферата се явява пространството, където геомагнитното поле на Земята доминира над соларния вятър. Хилядите километри, на които се простира магнитосферата в Космоса, ни предпазва от вредните излъчвания на Слънцето и слънчевия вятър.

Процеси в магнитосферата

Магнитосфера

Намаляване на геомагнитното поле

Както стана ясно, геомагнитно поле се генерира при движението на течен метал във външното земно ядро и този процес се нарича геодинамо. При промени в тези потоци се получава отслабване на геомагнитното поле и това е един от процесите в него. Този процес е много важен за живота на Земята, защото ако намаляването на геомагнитното поле трае дълго време, на планетата ще настъпят биологични промени във видовете заради йонизиращото лъчение.

Обръщане на магнитните полюси

Този процес също е основополагащ за живота на планетата. Земята периодично е преживявала такива обръщания на полюсите, когато северният и южният си сменят местата. Тогава се случват еволюционни скокове. Например при последното обръщане се е появил предшественикът на съвременния човек - Homo Sapiens.

Основно понятие в тази материя е разбирането, че Слънцето е индикатор на живота, а планетите на приемници на тази индукция. По същество земята е един огромен магнит, а там, където има магнетизъм, има живот, защото има развитие и топлина.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest