Кой e Шри Шри Рави Шанкар?

Кой Шри Шри Рави Шанкар
Снимка: The art of living

Индия е дала на света много лидери и духовни учители, които може да се определят като посланици на мира. Те обединяват хората по света с проектите си за разпространение на човешките ценности и духовното въздигане на човека и служене на обществото.

Един от тях е Шри Рави Шанкар.

Кой е Шри Рави Шанкар

Шри Рави Шанкар е духовен водач и обществен деятел, чието име се свързва основно с международната асоциация за човешките ценности и Изкуството да живееш, чийто автор е.

Роден е през 1956 година в Тамил Наду, Южна Индия. За своята дейност получава името Рави, което на хинди означава слънце, както и името Шанкар в честа на светеца Ади Шанкар. Този свят човек е високо образован, двете специалности, които е завършил с отличие, са Ведическа литература и Физика.

Създател е на програми за образование и самостоятелно развитие, които са мощни инструменти за премахване на стреса и създаване на крепко чувство за благополучие. В световен план той е неутрална личност, която се бори за мир, създавайки проекти за решаване на световни конфликти.

Шри Рави Шанкар - лице на глобалната мъдрост и пример за служба на хората

Кой e Шри Шри Рави Шанкар?

Забележителният хуманитарен лидер Шри Рави Шанкар е автор на много програми за помощ на хората в различни области на социалния живот - жертвите на природни бедствия, оцелелите от терористични атаки и войни, децата в риск и живеещи в конфликтни общности и други.

Той създава мрежа от доброволци, чиято дейност е основана на духовността, за да осъществяват плановете му в различни невралгични точки на света.

Възраждайки традициите на йога и медитацията, Шри Рави Шанкар ги предлага на света във форма, подходяща за 21-ви век. Създател е и на нови техники за лична и социална трансформация. Една от тях е Сударшан крия, помагаща на хората да се освободят от стреса и да открият вътрешния си източник на спокойствие в ежедневието. Тези програми са признати като средство за повишаване на качеството на живота.

Този хуманитарен лидер насърчава хармонията между религиите и проповядва идеята, че мултикултурното образование е мощно средство срещу фанатизма и противопоставянето, раждащо конфликтите по света.

Неговите инициативи прокламират признаване на човечността като висша ценност.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest