Десетте Божи заповеди

Десетте Божи заповеди

Безспорна истина е, че Библията е книгата на книгите. Първата част от нея е известна като Стар завет и разказва историята на еврейския народ от най-древни времена.

Една от книгите на Стария завет е известна като Петокнижие, чието авторство се приписва на пророка Мойсей, една от централните фигури в историята на израилтяните, човекът, който ги извежда от Египет, спасявайки ги от робство и ги превежда през пустинята към обещаната им от Бог Обетована земя, където да живеят като свободни хора.

С това не се изчерпва приносът на Мойсей към еврейския народ. Той е този, който им дава кодекс от закони и богослужебни предписания, по който да уредят живота си и взаимоотношенията помежду си предвид изискванията на новата религия, към която ги приобщава.

Този морален кодекс се превръща в универсален закон за хората, известен днес като Десетте божи заповеди. Съвременният ни живот има за свой фундамент именно повелите, изложени в свещените заповеди на Йехова към богоизбрания народ.

Какво гласят десетте божи заповеди?

Пътят към обещаната Обетована земя минава през планината Синай, където хората спират за почивка, а Мойсей е извикан от Бог Йехова, за да получи две каменни плочки, наречени скрижали, със записани завети, които израилтяните трябва да следват. Днес тези повели се наричат Божи заповеди и са 10 на брой. Бихме могли веднага да ги определим като първите писани закони в историята на човечеството, но такова прибързано определение е погрешно.

Всъщност Десетте заповеди не са оригинална израилтянска творба. Авторът на Историята на Израел - Джузепе Рикоти, прави сравнителен анализ на някои древни текстове и Десетте божи заповеди и открива поразителни прилики, дори пълни аналогии с египетския текст

Книга на умрелите, както и един вавилонски богослужебен текст, наречен Шурп. Сравнението показва, че евреите са се ползвали от наследството на Египет и Месопотамия при създаването на своя първи законодателен текст, който с времето става легендарен и придобива пълна мистика. Митологизиран максимално, той е представен като заповеди, подредени лично от Бог, за да се утвърдят като неотменни и задължителни.

Моисей и Десетте Божи заповеди

Първите 4 заповеди се отнасят за отношението на хората към Бог, а останалите 6 - за взаимоотношенията между човеците. Това са нормите на живота, изразяващи истинската ни свобода като хора, защото представят същността на доброто и злото и сочат правилния път в живота. Те са жалоните по пътя ни, за да не загубим в него. Мисията им е да ни научат как да живеем в хармония.

Ето и самите 10 божи заповеди

1. Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя/ Да нямаш други богове, освен Мене;

2. Не си прави кумир и никакво изображение;

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог;

4. Помни съботния ден, за да го светиш;

5. Почитай баща си и майка си;

6. Не убивай;

7. Не прелюбодействувай;

8. Не кради;

9. Не лъжесвидетелствувай против ближния си;

10. Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest