Сасанидската империя

Сасанидскат империя

Сасаниди е името, използвано за персийска династия, управлявала Иран между 224 и 651 година.

Сасанидската империя, която наследила Партската империя, е призната за една от двете основни сили в Западна Азия, заедно с Римската империя и по-късно Византийската, в продължение на повече от 400 години.

Династията на Сасанидите е основана от Ардашир I, след победата му над последния партски цар Артабан IV, и приключва, когато последният сасанидски шаханшах (цар на царете) Яздегерд III (632–651) губи 14-годишната борба срещу Умаядския халифат – първата от ислямските империи.

Традиционната територия на Сасанидската империя включва целия днешен Иран, Ирак, Армения, Афганистан, източните части на Турция и части от Сирия, Пакистан, Кавказ, Централна Азия и Арабия.

Сасанидската ера се счита за един от най-важните и влиятелни исторически периоди в Иран. В много отношения през периода на Сасанидите са постигнати най-високите постижения на персийската цивилизация. Това е последната велика Иранска империя преди мюсюлманското завоевание и приемането на исляма.

Знаме на Сасанидската империя
Снимка: Wikipedia

Сасанидска Персия оказва значително влияние върху римската цивилизация. Докато римляните, подобно на древните гърци, смятат всички останали народи за варвари, запазват само за Сасанидските перси статут на равни. Римският император пише писма до персийския шаханшах, които са адресирани до брат ми. Сасанидското културно влияние се простира далеч отвъд териториалните граници на империята, достигайки чак до Западна Европа, Африка, Китай и Индия и изиграва видна роля във формирането на европейско и азиатско средновековно изкуство.

Това влияние се пренася в ранния ислямски свят. Уникалната аристократична култура на династията трансформира ислямското завладяване на Иран в персийски ренесанс. Голяма част от това, което по-късно стана известно като ислямска култура, архитектура, писане и други умения, е заимствано от Сасанидските перси и разпространено в целия мюсюлмански свят.

По времето на Сасанидите първата организирана религия в света – зороастризма, достигна своя пик. Построени са множество храмове, като някои от тях стоят и до днес. Преди развитието на Християнството зороастризмът е най-голямата световна религия.

Краят на империята идва бързо. В продължение на близо двадесет години Сасанидите водят изтощителна война с Византия. Постигат значителни успехи, като покоряват цял Египет, Сирия, Палестина и Анатолия. Войските им са спрени пред Константинопол. Там претърпяват съкрушително поражение. В следващите няколко години загубват почти всички новопридобити земи. В крайна сметка е сключен мир, но както Персия, така и Византия са изтощени и обезкървени от войната. Точно тогава от юг нахлуват арабите, обединени под полумесеца на новата религия на пророка Мохамед.

Сасаниди

През пролетта на 632 г., по време на царуването на шах Яздегерд III, първите араби извършват набези на персийска територия. Освен от войната с Византия Сасанидите са допълнително отслабени от икономическия упадък, тежкото данъчно облагане, религиозните размирици, твърдата социална стратификация и все по-нарастващата власт на провинциалните земевладелци. Тези фактори улесняват ислямското завладяване на Персия.

Сасанидите не оказват наистина ефективна съпротива на натиска, прилаган от ранните арабски армии. Арабите лесно завладяват сърцето на империята – Месопотамия.

После нанасят съкрушително поражение на персите край град Нахванд в централен Иран, което арабите наричат Победата на победите. След това империята се разпада. Последният император Яздегерд е убит при нелеп инцидент, опитвайки се да достигне град Мерв. Това слага край на династията на Сасанидите, управлявала Иран повече от 400 години.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest