Кой е Апостол Павел?

Кой е апостол Павел

Апостол Павел е последовател на Исус Христос, който приема християнството по пътя към Дамаск, докато преследва последователи на новата религия. Както обаче ще видим, Павел е описан и като един от основоположниците на религията.

Учените му приписват написването на седем книги от Новия Завет. Той е бил влиятелен учител и мисионер в голяма част от Мала Азия и днешна Гърция.

Според учени Апостол Павел е роден някъде между 5 г. пр. Хр. и 5 г. сл. Хр. и е починал някъде около 64-67 г. сл. Хр. Въпреки че е съвременник на Исус, двамата никога не се срещат.

Преди да стане последовател на Исус, Павел е бил праведен евреин, фарисей като баща си. Той произхожда от богобоязливо семейство и е обучаван от уважаван евреин.

Павел е роден в Тарс, проспериращ град в една от римските провинции. Поради тази причина той има римско гражданство и определени привилегии, което му дава защита.

В Деяние 25 например се разказва как Павел е изправен пред съда, където неговите обвинители искат той да бъде признат за виновен и убит. Павел обаче използва римското си гражданство, за да поиска да бъде изслушан от самия император. Нещо, което би било отказано на не римски гражданин.

Преследвач на християни

Йерусалим

Като фарисей Павел гледал на християните като на бич срещу юдаизма, като хора, които хулят Бога и заблуждават хората в своята праведност. За него Исус бил просто човек и с право бил екзекутиран, защото се смятал за Бог.

Той става печално известен като гонител на християни и дори след покръстването му много от тях не му вярват.

Основател на християнската църква

След като приема християнството, Павел започва да проповядва публично и бързо се превръща в един от най-добрите. Той се превръща във видна християнска фигура и успешно предава Евангелието на нееврейските общности.

Павел се превръща в апостол на езичниците (наречен така от останалите апостоли).

Той основава редица църкви в множество държави в Европа и Мала Азия, основно в региони, където никой християнин не е стъпвал преди него. Където и да отидел, Павел създавал нови християнски общности и помагал на тези новопокръстени вярващи да се развиват самостоятелно.

Той често кореспондира с тези новоосновани църкви и ги посещава толкова често, колкото може. Понякога те го подкрепят и финансово, за да може да продължи служението си другаде.

Апостол Павел и чудесата

Има няколко чудеса, които пряко се свързват с името на Павел, а именно:

• временно ослепил магьосник;

• изцелил човек куц по рождение;

• възкресил мъж от Евтих;

• изцелил човек с треска и дизентерия.

Смъртта на апостол Павел

Библията не ни дава информация как е умрял Павел, но според някои ранно-църковни текстове той е бил обезглавен (вероятно от император Нерон). Ватикана твърди, че останките на Павел се намират в мраморен саркофаг, открит при разкопки в близост до място, описвано като лобното на Павел от Йероним и Кай. Направени са въглеродни датировки, които доказват, че саркофагът е от 1 или 2 век.

Въпреки че никога не среща лично Исус и не става пряк свидетел на неговото учение, апостол Павел е допринесъл много за растежа на християнската църква. Може би повече от всеки друг.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest