sanovnik.bg»Статии»Сънища»Сънуване»Всичко за осъзнатото сънуване

Всичко за осъзнатото сънуване

осъзнато сънуване

Осъзнатото сънуване е едно изумително, мистично като магия преживяване насън, което дава невероятни възможности на практикуващия го. Спящият може да създава и трансформира различни обекти, да променя хода на съня си, да променя дори себе си, да създава нови светове. На практика му дава всичко, което пожелае, и което не може да извърши в будно състояние. Дава му криле както в пряк, така и в преносен смисъл.

Освен изключителните възможности за забавление като летенето към звездите или пътешествието до непознати мечтани земи, осъзнатият сън може да помогне на нуждаещите си за тяхното самолечение, за разрешаване на тежки душевни тревоги или за личностното им израстване.

Осъзнатите сънища могат да ни помогнат да навлезем до най-дълбоките кътчета на душата си и да открием кои сме всъщност. Без ограниченията на стереотипите, на възпитанието, на средата, в която живеем. Самопознанието е една от основните задачи на нашето съществуване. За да разберем света, трябва първо да разберем себе си.

Същност на осъзнатия сън

Преди обяснение на явленията около осъзнатия сън е нужно да се дефинира понятието. Осъзнат сън е този, при който разбираме, че сънуваме, докато сънят тече. Това е доста суховато определение, което не дава ясна представа за същността на явлението.

То е пълноценно, ясно, цветно и реалистично преживяване, което оставя неизличима диря в съзнанието дълго след събуждането. В същото време е форма за обучението на ума да различава сънищата по същността им, докато сънуваме, и да можем да им влияем, да ги променяме в желаната посока. Неусетно човек става по-възприемчив, когато е буден и започва да живее по-осъзнато.

Авторството на термина принадлежи на холандския психолог ван Еден и датира от един век насам. Осъзнат е ключова дума при обяснението на феномена. Означава да получим прозрение, да разберем това, което се случва, и връзките му с другите явления. В този момент спящият си спомня ежедневния живот, а в същото време сънят тече спокойно и отморяващо. Така разбираме, че мозъкът ни има невероятни скрити възможности, за които дори не подозираме.

Да сънуваш осъзнато означава едновременно да бодърстваш и да спиш, а това е напълно противоречиво състояние. Поради този парадокс осъзнатият сън е признат като съществуващо състояние много късно, към втората трета на миналия век.

Новите проучвания върху този феномен са проследили какво се случва в мозъка на спящия, когато достигне момента на осъзнатост, тоест когато се досети, че сънува. Някои анализатори смятат, че осъзнатостта идва, когато човек внезапно се събуди в съня си и разбере, че това не е ежедневната реалност, а сън.

С помощта на модерна апаратура като ядрено-магнитния резонанс и електроенцефалографа учените стигат до разбирането, че осъзнатият сън е хибрид на човешкото съзнание с разлики от бодърстването и съня, когато очите се движат бързо, познат като REM сън. Тези разлики могат да се измерят и определят.

В момента, когато се осъзнава, че това е сън, в тази област на мозъка, където се извършва възприемането на собствената личност и себепреценката, започва бърза засилена дейност. Това показва, че фактът на протичане на две изключващи се събития като това да спиш и да осъзнаваш, че спиш, не може да се анализира от мозъка, тъй като две различни негови области не би трябвало да бъдат активни по едно и също време.

осъзнат сън

Хората, които сънуват осъзнато, в началото също не могат да възприемат факта, че напълно осъзнатите сънища изобщо не приличат на сън. Усещането е за реалност, за действително случващи се събития. Тази дейност е толкова сложна, че предизвиква страхопочитание пред възможностите на ума.

Обстановката, събитията и най-дребните детайли са толкова реалистични, добре подредени и мисловно обвързани, че немалка част от хората смятат, че пътуват в други измерения на пространството и времето. Това наистина е пътуване в непознато измерение, но на своето съзнание.

Опасно ли е осъзнатото сънуване и може ли да доведе до прекъсване на връзката с реалността?

Не може да се случи да загубим връзка с реалния живот, даже напротив. Когато сънуваме осъзнато се научаваме да правим разлика между илюзията и реално случващото се. Изпадането в самозаблуди в ежедневието намалява значително. Как се обяснява това с по-научно подбрани термини?

При осъзнатия сън нашият ум създава една сложна триизмерна проекция. В нея съществува съня, а друга част на ума напълно съзнателно е във взаимодействие с тази проектирана нова реалност. И като резултат при осъзнатото сънуване, нашата личност е както създател, така и проекция. А това подсказва какви невероятни възможности притежава ума ни. Потенциалът му със сигурност е безкраен.

При осъзнато сънуване ние взаимодействаме активно със съня и можем да му влияем, да го променяме в желана от нас посока. Това е така, защото на практика се движим из дебрите на собствената си психика. Виждате насън как някой се приближава към вас, но не искате срещата да се състои? Тъй като осъзнавате, че това не е истина, а сън, просто променяте мислено посоката на движение на този човек и в съня той отива другаде.

Този най-прост пример ни създава съвсем ново самочувствие, че можем да влияем на събитията, да създаваме сами своята реалност, в която искаме да живеем. Ако можем насън, то имаме потенциала да създаваме своя реалност и в действителния си живот като активно работим, за да привличаме тези обстоятелства и хора, които са ни нужни за нашия план.

Това са психологическите и духовните ползи, които са наградата за усилията в овладяването на осъзнатото сънуване. Не е лесно човек волево да се научи да сънува осъзнато, но не е невъзможно. За хората от всяка възраст е достъпно и безвредно да се научат да сънуват осъзнато. Тази способност ни дава един нов и уникален начин да погледнем на своята психика. Има и хора, които достигат до осъзнато сънуване, без да са положили усилия. На тях просто им се получава. Благодарение на възможностите на собствения ум вероятно, на неговата изострена креативност.

Осъзнатото сънуване не е нов феномен. Той датира от дълбока древност и сведенията на хората за този феномен представляват една значителна цифра. Днес вече ясно се осъзнава, че сънищата са ресурс, съдържащ знанието и опита, натрупан от колективното съзнание и всеки от нас го носи. Това е неоценима помощ в изследването на реалността и тя не бива да се пренебрегва.

Можем да използваме съня, за да удължим времето, през което се учим на житейски умения два пъти. Ако перифразираме мисълта на един суфистки учител, осъзнатото сънуване ще ни позволи да разберем заблудата си, че живеем, докато всъщност спим в чакалнята на живота. И да променим това. Да станем истински творци на своята реалност, която наричаме живот.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest