Загадъчният народ на етруските

Скулптура на етруски владетел

Италианската област Тоскана и Тиренско море са наречени на един древен и потопен в мистика народ, населявал земите на днешна Италия - етруски. За този забулен в загадки народ науката вече знае доста неща, но това ги прави още по-неразгадаеми, защото всяко откритие потвърждава тяхната необикновеност и различност в сравнение с техните съседи.

Откъде е дошъл този древен народ и как е успял да развие толкова висока за времето си култура?

Хипотези за произхода на етруските

Най-интересната хипотеза отпраща етруските далеч назад в легендите и предполага, че те, заедно с баските, са спасили се жители на митичната Атлантида. Това е едно наистина голямо доказателство за това колко висока оценка заслужава тяхната култура.

Според друга хипотеза те са оцелели жители на друга значителна цивилизация, тази на Троя. Това твърдение изказва академик Владимир Георгиев, според когото родствената връзка между троянци, етруски и траки не подлежи на съмнение.

Има предположения и за връзка на етруските с ранните славяни, поради намерени сходства в топонимите, които са трудни за изговаряне от заобикалящите ги народи.

Статуи на етруските

Това, което със сигурност се знае, е, че този древен народ е населявал Централните и Северните части от днешна Италия в края на ІІ хилядолетие преди Христа. Археологическите разкопки разкриват високо ниво на развитие на културата на етруския народ през ІІІ - І век преди новата ера. То се наблюдава в градоустройството, изкуството и писмеността им. Векове наред народът на етруските е бил господстващ в Тиренско море, Адриатика и Средиземноморския басейн. Етруските са владели и древен Рим от момента, когато е основан, докато латините извоювали независимост.

Древната държава на етруските - Етрурия била завладяна от Римската империя, а народът се слял с този на римляните. Влиянието, което етруските са оказали върху римляните, е несъмнено. Етруски царе управлявали Рим от 590 до 490 година преди новата ера. Загадъчният етруски народ е предал на римляните уменията си в строителството на сгради, укрепени стени, пътища, храмове, водни съоръжения, както и знания по астрология и гадаене.

Устройство на живота, език, вярвания и култура на етруските

Сравнението с останалите им съседни народи показва, че народът на етруските имал високо развита градска култура. Не само езикът, религията и изкуството, но и начинът им на живот твърде много се различавали от този на околните народи.

Етруският език е близък с хетския и даже има предположения, че това са диалекти на един и същи език. При етруските жените са били много по-добре образовани и по-влиятелни в обществото, отколкото жените в другите общества.

Етруска гробница

Вярванията на етруските също са били доста различни от съществуващите у техните съседи. За тях светът представлявал храм от три етажа. На най-горния етаж смятали, че е небето, по средата - света, в който хората живеят, а долния етаж принадлежи на света на мъртвите. Според тях връзката между средния и долния етаж на света представляват пукнатините по земята. Затова нямало етруски град без ями, през които да се поднасят дарове за душите на предците и за боговете на подземното царство.

Гадателството в древна Етрурия било много развито и разпостранено. Гадаели по вътрешностите на жертвено животно, по летенето на птиците, също и на яйца. Практикували жертвоприношение на животни. Римляните се научили на гадателство от тях.

Приносът на етруските към техните съвременници

Етруските оказали голямо влияние не само върху римляните и останалите си съседи, а и върху целия древен свят. Много от техните културни ценности били възприети от древните европейски народи. Те оказали значително влияние върху културното развитие на своите съвременници.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest