Магнитни импулси в мозъка променят мнението и вярата ни

магнитна стимулация

Транскраниална магнитна стимулация – така се нарича иновативният метод, чрез който учените могат да променят мнението и дори вярата на хората. За целта те използват магнитни импулси, изпращани директно в мозъка. Според тях иновативният метод ще е в полза за лечението на депресията.

При опитите американски и британски учени успяха да променят мнението на 39 студенти по въпроси като имиграцията и Бог. Постигнатите резултати имали краткотрайно влияние, след което доброволците възвърнали собствените си убеждения. Въпреки това резултатът е безспорно доказателство, че магнитните импулси, приложени на мозъка, наистина действат.

Опитите са извършени чрез използването на силни магнитни полета около някои части на мозъка и са целели да се открие начин за лечение на депресията. Резултатите обаче били напълно неочаквани.

Доброволците били разделени на две групи. На първата учените приложили много слаби магнитни симулации, които не въздействали на мозъчната активност. На втората обаче те пуснали толкова силни импулси, че блокирали задния медиален фронтален кортекс за определен период от време.

Кортексът е тази част от мозъка, която играе ключова роля в откриването на несъответствия между желание и моментно състояние. Именно тя отговаря за промените в поведението на индивида. Тази част от мозъка обработва конфликтните ситуации и решава как индивидът да реагира.

Мозък

Един от най-важните въпроси към участниците преди мозъчната стимулация засягал собствената им смърт. Учените предприели това, базирайки се на предишни изследвания, които показват, че при заплаха човек увеличава вярата си в Бог.

Във втората част от експеримента студентите трябвало да прочетат две писма на емигранти в Америка. В едното писмо те критикували страната, а в другото я хвалели. Това било направено на база на това, че хората се чувстват по-лоялни към собствената си етническа група, отколкото към която и да е друга, независимо къде живеят.

След като били подложени на съответните дози стимулации, резултатите при двете групи били коренно различни. 33 % от тези, които получили силно магнитно влияние, намалили вярата си в Бог в сравнение с другата група. 25.8 на сто пък реагирали положително към имигранта, който изразявал негативно отношение към родината им, докато останалите не одобрили неговото мнение.

Рейтинг

5 1
4 2
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати