Що е то шесто чувство?

Шесто чувство

Светът се състои от пет космически елементи - земя, вода, огън, въздух и неосезаем свят, който не може да се види. Въпреки, че ние не можем да възприемем този свят, който въздейства върху нашия живот до голяма степен, ние можем да влезем в хармония с него, като използваме нашата „духовна антена”, т.е. нашето шесто чувство. Шестото чувство, може да се развива чрез духовна практика, в съответствие с петте основни принципа на духовност, което увеличава нашето духовно ниво и ни позволява да възприемаме света по-добре и увеличава нашия опит.

Неосезаемата информация може да се възприеме чрез:

1) С позволение на нереално същество да ръководи човешката ръка, за да напише съобщение (автоматично писане);

2) С видение, при което човек може да види думи или пасажи пред очите си;

Усещания

3) Чрез мисли. Получаването на отговор в мисли е най-изкусният измежду трите начина.

Неосезаемото познание се получава чрез един от следните източници:

1) Автоматично се дължи на способността човек да се сдобие с Всемирен ум и интелект;

2) По отговора на въпросите, задавани от човек към нереално същество, като се използва шестото му чувство, чрез посредничеството на Всемирен ум и интелект.

Получаването на това познание зависи от редица причини, като духовното ниво на човек, което е един от ключовите фактори. Други фактори са: мотивация и силен копнеж на лицето, необходимост от мисия, разрешение и благословия на духовен водач с над 70% духовно ниво, както и съдбата на човека.

Понякога хората имат предчувствия за случването на различни неща или чувстват, че определени събития са се случили в миналото. Това е възможно по два начина.

Чувства

Един от начините е чрез сигнали, получавани от нереални същества, като призраци от долния свят или ада. Ако призракът или нереалното същество не разполага с тази възможност, той получава информация от по-високостоящи призраци, като по-висши магьосници, които имат тази способност.

Вторият начин е чрез достъп до Всемирния разум и интелект. Съществуват седем слоя на Всемирния разум и интелект. В зависимост от своята степен на шесто чувство, едно лице може да бъде в състояние да се включи в по-нисък или в по-висок слой.

До духовното ниво от 70%, получаването на знания чрез шесто чувство е по-вероятно да бъде от нисшестоящи призраци, което следователно е придружено от част черна енергия, която създава проблеми в живота на човек. Тези, които не познават механизмите за получаване на знания чрез своето шесто чувство, могат да игнорират този аспект и по този начин сляпо да вярват на всички получени знания. Нереалните образи обикновено дават някои правилни познания в самото начало, за да предизвикат доверие, след което дават в различни степени невярна или подвеждаща информация.

Шестото чувство е необходимо да се използва само за духовно развитие към Божия реализация, което е крайната форма на духовен растеж. От чисто духовна гледна точка, се счита за злоупотреба, когато шестото чувство се използва за други неща, като светски дела например.

Рейтинг

5 3
4 2
3 7
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари (1)

Изпрати
Гергана Цветанова Димитро
Мога да кажа, че моето 6то чувство винаги работи. Макар че има и моменти в които съм се излагала защото емоционалното ми състояние го е надмогвало. Което ще рече, че понякога хората се водим от емоциите си, и за да не стават тези грешки просто трябва да се научим да ги владеем. По тази тема има една книга която е много интересна казва се "Интелигентна емоционалност" . Относно 6то чувство за да станем по-добри в тази област първо трябва да опознаем и себе си! Това е от мен Приятели, темата е интересна тъй като всеки може да говори по нея от собствен опит.
1
0