Горите - най-доброто средство за борба с климатичните промени!

Горите - най-доброто средство за борба с климатичните промени!

Редица проучвания докладват за климатични аномалии, за които трябва да вземем мерки веднага, за да избегнем пълната катастрофа, която би станала в противен случай. Промените в климата засягат и най-уязвимите общества в света, които разчитат на природата – земята и водите, за да изкарват прехраната си. Най-бедните селски райони са и най-пострадали от непрекъснати суши, наводнения, урагани, пожари и други климатични прояви.

Досега политиците и хората с власт са се съсредоточили върху намаляване разхода на изкопаеми горива чрез разни технологии и политики, налагащи данъци върху вредните въглеродни емисии. Предложението се приема радушно, а доказателство за това е сключеното Парижко споразумение, прието в 181 страни.

Фокусирайки вниманието си върху изкопаемите горива обаче, хората забравиха за най-мощното средство за улавяне на въглерода – горите. Според последните изследвания именно те, както и други естествени фактори са от основно значение за намаляване климатичните изменения. Всъщност, ако за целта, а именно пречистване на въздуха и задържане на въглерода биват използвани горите, може да бъде постигнато 37% подобрение, което е доста в сравнение със сегашните 2.5%.

Доказано е, че едно дърво може да съхранява впечатляващо количество въглероден диоксид в рамките на година, което е достатъчно, за да се защитят цели държави като Колумбия и Перу, около които има огромни непокътнати гори.

Горите - най-доброто средство за борба с климатичните промени!

По тази причина управляващите трябва да създадат политика за предотвратяване на обезлесяването, насърчаване на повторното залесяване за опустошената земя и поддържане на съществуващите гори. Горите могат да осигурят необходимата стабилност на климата, както и производство на кислород, филтриране на вода и подпомагане на биоразнообразието.

Горите могат да съдействат за пречистване на въздуха, водата, осигуряването на кислород и лекарства, от които 1.6 милиарда души живеят и изкарват прехраната си.

Сега е моментът за увеличаване на инвестициите и вниманието към опазване и възстановяване на горите. По този начин могат да се решат и други глобални проблеми. Дърветата могат да повишат производителността във фермите и да осигурят източник на доходи на фермерите чрез продажба на плодове, ядки и дървен материал.

Горите могат да помогнат и на по-бедните общества. В района на Петен, Гватемала, например, е установена почти нулева степен на обезлесяване. Благодарение на това хората са изградили различни предприятия, които подобряват икономиката в областта достатъчно, за да се създадат училища и здравни заведения.

Горите - най-доброто средство за борба с климатичните промени!

Все повече хора осъзнават значимостта на зелените площи. Всъщност, по този въпрос вече е взето отношение. Има споразумение, което цели възстановяване на 150 милиона хектара унищожена земя до 2020 година, прието от 56 държави. Много правителства обещаха да намалят глобалното обезлесяване до 2020 чрез Нюйоркската декларация за горите.

Възвращаемостта от инвестицията в горите е 100%-ова. Световните лидери имат възможност да постигнат огромни и благоприятни промени по отношение на климата. Да се борят за повече дървета, повече проекти за залесяване, по-устойчиво горско стопанство и земеделие.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати