Sanovnik.bg»Статии»Мистерии»Моето Аз»Какво е саморефлексия и защо ни е нужна?

Какво е саморефлексия и защо ни е нужна?

Какво е саморефлексия и защо ни е нужна?
3D куб Ubik за деца и възрастни
Препоръчано за малки и големи:
3D куб Ubik за деца и възрастни
17.00 лв.
Виж ››

Саморефлексията е вид себеоткриване, способността на човек да проследява и анализира своите мисли, чувства, импулси, действия, а оттам и способността да ги контролира.

Саморефлексията може да бъде както съзнателно, така и несъзнателно качество на човек.

Понятията "рефлексия" и "саморефлексия" се свързват с отразяването на реалността в съзнанието на човека. Разликите са в мащаба на такава рефлексия – рефлексията е по-широко понятие и включва саморефлексията.

Саморефлексията в психологията се счита за мощен инструмент за личностно израстване. Проявява се на две нива:

- умствено - мисленето за себе си;

- практически - способността за промяна на поведението си.

Какво е рефлексия

Какво е саморефлексия

С прости думи, това е саморефлексия плюс комуникация. Можем да кажем, че рефлексията означава отразяване на живота и действията и оценка на всичко това с помощта на комуникационни механизми.

Рефлексивният човек е наблюдател на себе си. Според нивото на потапяне в себе си в рефлексивността има:

- обикновена рефлексия - мислене за поведението и грешките ви;

- дълбок размисъл - анализ на техните действия в контекста на реакцията на обществото. Това включва мисли за Вселената, нравствеността, морала.

Саморефлексията е важна, защото рефлексивният човек:

- Има всички възможности за личностно развитие и самообучение;

- Разбира другите хора, като се е научил да разбира себе си, своите желания и ценности;

- Конструктивно анализира както положителния, така и отрицателния личен опит, като развива рефлексивно мислене;

- Умее да идентифицира силните и слабите страни на индивида, знае как да приложи интуицията си;

- Умее да разкрива вътрешния потенциал;

- Способен да се отърве от лошите навици и да промени характера си;

- Способен да взема обмислени и рационални решения.

Основни видове рефлексия

Саморефлексия

- Личностна рефлексия - Познаване на вашия вътрешен свят, осъзнаване на вашето вътрешно "аз";

- Комуникативна рефлексия - Анализ на взаимоотношенията с външния свят, други хора, роднини и приятели;

- Интелектуална рефлексия - Рефлексия върху знанията и възможностите за прилагането им на практика;

- Социална рефлексия - Мислейки за своето място в обществото, разбираш отношението на другите към себе си. Включва отражение на нашите чувства;

- Педагогическа рефлексия - Рефлексията в педагогиката е развитието на аналитична позиция по отношение на професионалната дейност.

Важно е саморефлексията да не прерасне в постоянно "ровене" в себе си без осмисляне на собствения негативен опит. В противен случай ще трябва да решите проблема как да спрете да постоянно да се самоанализирате и да се върнете към нормалния живот.

В съвременния свят рефлексията се превръща във важно умение, участващо в планирането и програмирането на живота на човека. Рефлексивният контрол върху собственото поведение, реакциите към различни ситуации позволява на индивида да се развива и усъвършенства като личност.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest