Научни принципи от ежедневието

Научни принципи от ежедневието

Всички забелязват промяната в звука на сирената, когато преминава линейка, полицейска кола или други специални транспортни средства. С приближаването звукът става по-висок, а при отдалечаване тоналността му се понижава.

Това, което се чува, е в резултат на промяната на честотата на звуковите вълни около определен обект. Явлението е по-известно като Ефект на Доплер, кръстено на австрийския математик, който в средата на 1800-ната година пръв е открил този принцип.

Много хора не могат да си обяснят, как толкова тежки машини като самолетите могат да да са във въздуха. Отговор дава принципът на Бернули, открит през 1700-ната година от швейцарския физик и математик Даниел Бернули.

Този закон на физиката гласи, че налягането на течностите или газове се намалява с увеличаването на скоростта им. Формата на самолетното крило при разсичане на въздуха създава по-ниско налягане над крилото, отколкото под него.

магнит

Фразата „противоположностите се привличат” е широко използвана при обсъждане на социални отношения, но корените й са чисто научни и имат пряко отношение към концепцията за магнетизма.

Това е силата, която възниква, когато материалите се привличат или отблъскват един друг. Наблюденията и признаването на съществуването на тези сили е протичало векове, но откритието на магнетизма се свързва с името на доктора и учения Уилям Гилбърт през 1600-ната година.

Нютон е казал, че това, което се издига, непременно ще падне. Гравитацията е силата, която привлича всички обекти към земята. В резултат те падат с една и съща скорост, независимо от тяхната маса.

Нютон е бил запознат и със свойствата на светлината и пръв открил, че слънчевата светлина всъщност се състои от цялата цветова гама и в резултат на съчетаването им се получава белият цвят.

Цветовете могат да се видят при природното явление дъга, тъй като тогава се получава пречупване на светлината. Когато светлината преминава през прозрачен материал, в случая дъждовни капки, скоростта и се забавя и се получава познатото на всички огъване.

Статичното електричество се нарича така, защото не преминава по кабели, а се натрупва по повърхностите на обектите, като при контакт с други обекти се предава лесно.

Ако не използваме някакво устройство за охлаждане на продуктите, те стават топли в следствие на принципа за усредняване на енергията, в резултат на движението на молекулите.

Ентропията измерва несъответствията вътре в системата, които не могат да се самоотстранят. В случая това става с хранителните продукти.

Несъответствията вътре в системата се увеличават при затоплянето им до стайната температура, като при това молекулярното движение в обкръжаващия въздух също се намалява в следствие на въздействието на топлината.

Виж повече

Рейтинг

5 1
4 0
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати