Какво е хюман дизайн?

Какво е хюман дизайн?

Откакто човекът е станал разумен и е започнал да планира живота си в някаква перспектива, той се стреми да извлече най-доброто за себе си и това е естествен устрем.

Но тъй като животът е съвкупност от множество обстоятелства, независещи само от нашата воля и действия, а и от външни фактори, неподдаващи се на контрол, успехът много често е мираж.

За да подхранват човешките надежди за благополучен изход от всяка житейска ситуация, множество гурута създадоха всевъзможни учения как човек да бъде успешен и да живее по най-добрия за него начин и тези внушения се представят като безценен опит, натрупан от хората през хилядолетията.

Хюман дизайн манифестира себе си като учение, дошло на света, за да ни снабди с информация и инструментариум, които да ни бъдат от полза, за да изживеем по-добре и по-пълноценно живота си в динамичния свят, който обитаваме, реализирайки по най-добър начин собствения си житейски проект.

Човешкият индивид е отворен към света наоколо, възприема определени стереотипи, насадени от общуването с другите, образованието и възпитанието, а това му пречи в много случаи да взима решенията, които наистина иска, и те действително са добри за него.

Дефиниция на хюман дизайн

Типове в хюман дизайн

Под названието хюман дизайн се крие поредното съвременно учение, което иска да ни убеди, че може да ни научи как да живеем живота си по най-благоприятния за нас начин, избягвайки необходимостта да си задаваме въпроси за това дали сме постъпили правилно, защото можем да овладеем изкуството на живота чрез хюман дизайн.

Хюман дизайн се представя като есенция на най-ценното от древните и съвременни знания, включващи науките за движението на небесните тела и тяхното въздействие върху човека, системата на чакрите, Кабала, китайските древни науки за човека и съвременни достижения на човешката мисъл като физика, биохомията, генетиката. Така хюман дизайн се прокламира като нова и на качествено по-високо ниво система за самопознание, взимане на решения и осъзнаване на същността на света, в който живеем.

В основата на хюман дизайн лежи убеждението, че целият ни живот зависи от решенията, които взимаме, и познаването на това учение ще ни помогне да стигнем до тези от тях, които ще работят за нас, защото са взети в съгласие със собствените ни виждания, а не под напора на наложени стереотипи. Този подход ще бъде гаранция, че животът ни ще тече без съпротива от страна на външната среда, а всеки индивид ще успее да реализира потенциала си и да изпълни своята мисия в живота, защото залага на авторитета на собствения си вътрешен мир и действа спрямо него.

Според хюман дизайн животът означава да бъдем самите себе си във всеки момент и да правим това, за което сме родени, а не това, което се очаква или изисква от нас. Действайки срещу собствената си природа, човек сам създава пречките по пътя си, а преодоляването им е трудно или невъзможно.

Лична хюман дизайн графика-бодиграф

Ако познаваме механизма, по който сме устроени, ще бъдем в състояние да взимаме най-добрите решения за себе си. Можем да стигнем до това знание чрез личния си бодиграф - нашата хюман дизайн графика.

Какво представлява хюман дизайн графиката?

Хюман дизайн
Снимка: myhumandesign.com

Графиката на тялото се получава на основата на рождените ни данни - дата, място и час на раждане и в тях са заложени личните ни възможности. Чрез бодиграфа можем да разберем какви са те и как да ги проявим.

Бодиграфът съдържа 9 центъра, които при свързване могат да образуват 36 канала. Те изглеждат различно при всеки човек, защото зависят от позициите на небесните тела. Така комбинациите на практика са неограничени.

Дори когато двама човека са в една и съща ситуация, на едно и също място при всеки от тях вариацията е единствена и неповторима. Хюман дизайн иска да ни убеди, че когато пътуваме в метрото сутрин, всеки от пътниците има възможност да изживее по различен начин този миг и той не се припокрива с мига на никой друг, който се намира в този момент в същата ситуация.

Хюман дизайн ни учи, че процесът на връщане към себе си, на убеждение, че изживяваме всеки миг по неповторим начин, ще ни накара да обикнем себе си повече, а това ще ни даде тласък за отхвърлим ограниченията, които си налагаме, и да изживеем автентично пътуването в тесен смисъл - като събитие и в най-широк - като пътуване в живота.

Типове в хюман дизайн

Системата хюман дизайн дефинира 4 основни типа и те определят начина, по който реагираме на случващото ни се в живота. Това е нашата стратегия според терминологията на учението. Винаги когато плановете ни са се осъществявали лесно, без препятствия, това се е случвало, защото са били в хармония с личната ни стратегия. Тези типове са тясно свързани с аурата, която всеки отделен човек има.

Тип генератор и манифестиращ генератор

Така наречените генератори обхващат почти 70 процента от хората на планетата, тоест това е господстващият тип. Тяхната стратегия се състои в изчакването, независимо дали става въпрос за подходяща работа, човек, място, ситуация и други. Това са строителите на живота. С аурата си те придърпват всичко към себе си. Влагайки енергията си в подходящи дейности, те изпитват удоволствие.

Ако решат да се впуснат към някое предизвикателство, най-вероятно ще ги посрещне съпротивление и това ще ги разочарова. Това е позицията на изчакващия и откликващ на предоставената възможност.

Манифестиращият генератор се отличава от генератора по това, че по-бързо и уверено прави своя избор.

Тип прожектор

Стратегията на този топ най-кратко може да се определи като изчакващ покана. Това са хора с проникваща аура. Те имат специфични дарби и способности, които се проявяват, ако бъдат забелязани от околните. Те имат способността да насочват енергията на другите в правилна посока, защото добре я разпознават.

Те достигат успех, когато бъдат поканени да се включат и им бъде дадена възможност да се проявят. Ако сами вземат инициативата, най-често не постигат успех и остават разочаровани.

Тип манифестор

Какво е хюман дизайн?

Стратегията на този тип е да информира околните за намеренията си, преди да премине към действие. Той има отблъскваща аура и това му помага да премахва препятствията по пътя си.

Този тип хора се стремят към спокойствие, чувстват се добре сами и са много независими. Не се чувстват добре при опити за контрол и често не са разбрани от околните.

Тип рефлектор

Стратегията на този тип е да изчака един пълен лунен цикъл, стоящ се от 29, 5 дни, за да вземе важно решение. Според аурата си той е тестващият тип, който непрекъснато опипва около себе си, проверява, но без да задържи нищо.

Хората от този тип са лунарни създания, които предпочитат изненадата на новите открития. Те обаче най-често са разочаровани от света, защото наблюдавайки го, откриват несправедливите неща в него. Не им харесва и неговата еднородност, която намират за скучна.

За тези хора най-важно е мястото, на което се намират. Отдават му голямо значение, защото то е важно за тях. Ако попаднат на правилното място и на правилните хора могат да бъдат много полезни както за себе си, така и за света.

Ако всеки познава добре своя тип и действа според него, той ще бъде в максимална степен полезен за себе си и другите, а светът няма да му оказва съпротива и да му създава пречки, тъй като е част от цялото хармония, съществуваща в него. Хюман дизайн иска да внуши на всеки да опознае своя тип и да бъде в съгласие с него.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати