Значение на насекомите за човека
Importance of insects to humans
Sanovnik.bg»Статии»Мистерии»Значение на насекомите за човека

Значение на насекомите за човека

Пламена M.Пламена M.
Джедай
983368
Насекоми

Насекомите са най-голямата група животни в света, клас членестоноги. Те притежават тяло, състоящо се от глава, гърди и корем. Специфичното за тях е, че имат по шест крайника.

Насекомите имат голямо значение за човека и за биобаланса на нашата планета. От една страна са полезни, тъй като играят важна роля за поддържане равновесието в природата. За човека някои техни проявления обаче са вредни, като нашествието на скакалци например. При всички случаи насекомите имат важно биологично значение, поради богатството в разнообразието, поведението и социалния им живот.

Комари

Насекомите са се появили много по-рано от хората. От поне 100-120 милиона години насам насекомите са най-многочислени по видово разнообразие и по количество сред всички многоклетъчни организми. Това е от изключително значение, защото именно най-многочислените видове са тези, които играят определяща роля в организмовия свят.

От много време насам насекомите са господари на живата природа, а и ще бъдат такива и хиляди години напред. Това прави човека зависим от тях.

Пчели

От векове наред хората живеят с мисълта, че трябва да покорят природата. Искат да управляват стихиите и да изличат всички, необходими им за добър живот блага. Налага се идеал за всемогъщието на човешкия вид, който покорява природата.

Тези цели обаче не се осъществяват или не точно по план, поради два фактора. Първият е, че въздействието върху природата може и трябва да се извършва единствено по нейните обективни закони, а тя в пъти ни е доказвала, че не сме ние тези, които определят правилата.

Буболечки

Вторият е, че грубото вмешателство, което осъществяваме, води до резултати като глобалното замърсяване на въздуха, водата и почвата, вреди, нанесени на растителния и животинския свят.

Най-лошото, което става, е изчезването на много видове птици, бозайници и насекоми. Проблемът е, че насекомите нито са така едри и добре познати, както птиците и бозайниците, нито са така относително малобройни като тях. Повече от сигурно е обаче, че стотици и хиляди насекоми са изчезнали вече по вина на човека.

Отчитайки тези фактори и това, че именно насекомите поддържат екоравновесието, за пореден път излиза, че хората сами убиват всичко, което ги заобикаля.

И ако продължаваме да погубваме видовете, които определят нашето съществуване, сами ще предизвикаме като резултат и гибелта на нашия вид. Това е кошмарен кръговрат, който неминуемо ще ни застигне, ако не вземем навременни мерки.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest