Десетте заповеди на учителя Дънов

Десетте заповеди на учителя Дънов

3

Учителят Петър Дънов или както го наричат последователите му - Беинса Дуно е една от най- ярките личности в българската духовна култура и история. Дънов е посветил живота си в търсенето на място и ролята на човека във...

1
Кой е отредено да те обича според учителя Дънов

Кой е отредено да те обича според учителя Дънов

24.11.20171

Учителят Петър Дънов е едно от най-великите духовни учители, живели някога по нашите земи. Той ни е завещал златни мъдрости и правила за праведен, щастлив и изпълнен с любов живот. За всеки човек е определено кой...

Египетски изобретения, актуални и до днес

Египетски изобретения, актуални и до днес

26.07.2017

Когато стане въпрос за Древен Египет, всички си мислим за пирамиди, мумии и километри пясъчни дюни. Оказва се, че много от нещата, които използваме днес, са дело именно на египтяните. В наши дни има пет...

Притча за учителя

Притча за учителя

16.05.2015

, предназначени за учителя. Детето благодарило на домакина, усмихнало се с най-чистата и невинна усмивка и си тръгнало. Денят се изтъркулил и мъжът осъзнал, че учителят няма да го навести. Той обаче не му се разсърдил, защото...

Петър Дънов за прераждането

Петър Дънов за прераждането

16.03.201210

. За Учителят следващото стъпало е отредено за християнството. Именно затова неговото учение е и толкова популярно сред християните. Според Дънов в Рила има силен източник на космическа енергия и затова до ден днешен...

Петър Дънов за кармата

Петър Дънов за кармата

20.03.201217

осмисляме онова, което ни се случва. Действието на кармата се явява като връзка между миналото, настоящето и бъдещето. Миналите постъпки се проектират в настоящето. Дънов отбелязва, че кармата е задача, която е дадена...

Петър Дънов за постите

Петър Дънов за постите

24.12.20126

всички ваши задължения и да премахнете всички нещастия, Учителят препоръчва да се пости 5-10, 10-20 дни - каквото сърцето и умът ви продиктуват. Когато решим да усилим нашата воля и да се съединим с тази на Бог, е...

Петър Дънов за водата

Петър Дънов за водата

23.11.20125

Петър Дънов - Учителят, е известен с простите си съвети за живота. Те са лесно приложим и доста популярни. Съветите му за хранене, дишане начин на живот са подобрили живота на не един човек по света и у нас. Тук ще се...

Предсказанията на Петър Дънов

Предсказанията на Петър Дънов

15.05.201238

-които може да заключим, че вече са се случили. Петър Дънов, или както е наричан от последователите си – Учителя Беинса Дуно, е акцентирал в хилядите си проповеди и на това какво очаква не само България, но и целият човешки...

Петър Дънов за смъртта

Петър Дънов за смъртта

05.04.201217

грешникът остава такъв, освен ако не мине от другата страна. Това означава, да започне да мисли. Умът може да промени природата на човека. Той е безсмъртното начало. Учителят казва, че след смъртта човек не еволюира. За...