Лунните възли Раху и Кету

Лунните възли Раху и Кету

От позицията на науката астрономия точките на пресичане на равнината на еклептиката и равнината на лунната орбита образуват така наречените лунни възли. В тях орбитите на Луната и Земята се пресичат. Освен това между тях има наклон от 5 градуса.

Луната обикаля около Земята за 1 месец и през половината време тя е над тази равнина, а през останалото време е под нея. Там, където Луната минава над равнината на еклиптиката, е Северният лунен възел, а там, където минава под тази равнина, е Южният лунен възел. Те са разположени на 180 градуса един от друг.

Северният лунен възел се нарича Раху или Глава на Дракона. Южният е известен като Кету или Опашка на Дракона. В астрологията Раху се свързва с бъдеще, растеж, разширение. Кету се свързва с минало, стесняване, затваряне.

В древна Индия Раху и Кету са известни като планети - сенки, защото нямат материално тяло. Те са всъщност фина астрална субстанция. Въпреки това са много важни, защото са свързани с кармичната история на всеки човек и са проводник на енергията от астрала, която подпомага изявата на кармата на човека.

В астрологията Кету показва пасивната ни карма, нещото, което ще ни бъде отнето.

Раху показва това, което трябва да правим, нашата активна програма.

С други думи Северният възел ни информира за жизнения опит и качествата, които трябва да придобием в този живот. Той открива възможностите, подпомага усвояването на знанията, отваря хоризонтите за новото.

Лунните възли

Южният възел показва кои качества са ни вродени, талантът, способност, която се проявява леко, без усилие, защото са вкоренени наши реакции към живота. Не бива да се фиксираме към този полюс, това води до застой, защото възможностите за личната ни еволюция се губят.

Този път е лесен за извървяване, но развитието изисква да се избере нова посока, като се осланяме на това, което имаме по рождение, тоест да се възползваме от възможностите на съдбата.

Северният възел Раху е нашата реакция към шансовете, които ни дава съдбата и как ги ползваме, за да решим проблемите си.

Свободата на избора винаги е оставена на човека и този избор има основната роля в неговата съдба.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest