Мистиката на Канатицата

Мистиката на Канатицата
Снимка: fb

Един много добре познат на всеки българин символ още от детството е този на Канатицата. Представлява геометрична шарка, носеща послание за българското, дошло от най-древни времена.

И това наистина е така - първи проявления на Канатицата са отпреди 7- 8 века, а вероятно са и много по-стари.

Откъде идва символът на Канатицата и има ли проявления при други народи? Оказва се, че това е един масов знак, който хората използват навсякъде по света.

Тези символи са графично изображение на заобикалящия ни свят и носят уникална информация, често загубена в хилядолетното съществуване и преселенията на народите. Смята се не без основание, че в тях човекът е закодирал скрити, защитни послания.

Знакът на Канатицата според проведени проучвания е най-старият и най-широко разпространеният символ, запазен невидоизменен досега. Първото изображение е от преди 5300 години преди Христа и е открито върху глинен съд. Предположенията са, че началото е поставено 2-3 века преди Библейския Потоп.

Най-характерните отличителни черти на уникалната геометрия на Канатицата, които красят различни предмети, са следните:

Мистиката на Канатицата
Снимка: Bob_Dmyt / pixabay.com

- Навсякъде по света хората смятат Канатицата за символ на живота, на дълголетието и затова отреждат на знака защитна роля, носи се за благоденствие и щастие;

- В България преводът на термина е криле. Криле на щастието, на дълголетието, на сигурността;

- На много места този знак се асоциира и нарича звезда;

- На този знак се гледа като на защитник, на проводник на щастливите моменти в живота, като гарант на вечен живот.

Обединяващата значение на символа на Канатицата е еднакъв за всички хора по света - той ги пази от зло.

С какво се свърза Канатицата във всяка култура?

Смисълът е, че съществува ангел-пазител, който бди над човеците и тези стилизирани знаци са израз на почит, вяра и надежда в неговата благосклонност към хората.

При всеки отделен народ символът има и специфична роля и разбиране. В българската традицията Канатицата е знак на Бога и знак на царя. В името на шарката е вплетена тази представа за кана - владетел, на когото се отдава почит.

По тази причина Канатицата се комбинира с още символи - тризъбец (царски знак), символът на живота - лежаща осморка. Рунически символи, с които се изписвали общочовешки ценности като живота, любовта и други.

В българската традиция Канатицата се свързва със семейството - със съюза между мъжкото и женското начало. Върховете на двата външни триъгълника правят поколение - двата по-малки странични триъгълника. Те се слагат до тези на елемента Сватба.

Канатицата е последвана от Голяма Канатица или Род - към главната фигура на Семейството се прибавят още два малки тръгълника, което символизира нарастващото семейство. Мисията на Земята е осъществена, когато поколението е създало поколение. От тук и Голяма Канатица се приема като символ на плодовитостта.

Велика Канатица бележи върховата точка в разрастването на рода. При изобразяването на Велика Канатица към фигурите на Голяма Канатица се добавят още два триъгълника, които стоят от двете страни на фигурата. Тук символиката се свързва с рода, който вече се е свързал на по-високо ниво и е формирал Народ.

Тайнството на обединението и мира е това, което стои в центъра на Канатицата.

Широката гама от вложени разбирания правят тази шивица толкова устойчив и вечен във времето.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest