Тълкувания свързани с: Убеждаване, убеждаваш

  • ЗалитанеСънуваш ли, че залиташ, тревогите ти ще са изливни. Залита ли някой друг в съня ти, ще хабиш време да убеждаваш прияте...
  • ЛианиСънуваш ли лиани, ще имаш трудности, спънки и бюрократични пречки в работата ти. Сечеш ли лиани, за да си проправиш път,...2
  • УвещаванеУвещаване (виж убеждаване ).......
  • СкобаВидиш ли насън скоба, значи ще те убеждават и уговарят да направиш нещо срещу желанието си.......
  • КанапИзползваш ли или видиш насън канап, значи ти предстоят трудни и продължителни разговори, ще молиш горделив човек, или ще...
  • ОкултистСънуваш ли, че си окултист, значи че ще убеждаваш околните в перспективността на възгледите си или в правотата си без ...