Пословици и Поговорки

Подрбрани пословици и поговорки от българския език. Поговорки и пословици от българското фолклорно наследство.
Прехапи си езика -
лошото не го казвай.
Бой се забравя,
дума не може.
Уста защо са,
ако не ме хвалят?
Хвали ме, да те хваля.
Който много пробира,
той без хич остава.
Кажи ми с кого ходиш,
да ти кажа кой си.
Който лежи, той тъжи,
който оре, той е добре.
Залудо работи,
залудо не стой.
На подарено магаре
зъбите не се гледат.
Който сее вихри, жъне бури.
Търколило се гърнето,
та си намерило похлупака.
Нещенето и неможенето
са брат и сестра.