Законите на Мърфи

Законите на Мърфи за любовта и живота. Най-добрите закони на Мърфи на едно място.
Свръхкомпетентността е
по-опасна от некомпетентността.
С течение на времето
всички постове се запълват
от некомпетентни лица.
Сутринта най-напред изяжте
една жива жаба - тогава през
целия ден с вас вече няма
да се случи нищо по-лошо от това.
Вие можете да минете,
където си поискате, ако
изглеждате сериозен и
носите под мишница папка.
Нещастните случаи стават в ситуации,
при които двама души се опитват
да бъдат умни едновременно.
Не бъдете незаменими.
Ако е невъзможно да ви заменят,
е невъзможно и да ви повишат в длъжност.
Всяко действие, за което
няма никакво логично обяснение,
следва да се смята за "фирмена политика".
На хората, които работят седнали,
им плащат повече, отколкото на
хората, които работят прави.
Хората, които не вярват
в нищо на света, с лекота могат
да повярват в най-лошото в другите хора.
Независимо от това какво точно
търсите в Интернет, вашите критерии
за търсене ще съответстват поне на един порносайт.
Не бива да се вярва на слух,
докато той не бъде официално опроверган.
Хората са търпими само към онова,
което не ги засяга.
Съвет наричаме онова,
за което молим, когато
вече знаем отговора,
но бихме искали да не го знаем.
Законът на Мърфи винаги нанася
удар в най-неподходящото време.
Никога не стъпвайте
в нищо меко
Откриването на ново блюдо
за човечеството е много
по-полезно от откриването на нова звезда.
Когато устата ви е пълна с храна,
никога не казвайте "супер!".
Разумният човек се приспособява към околния свят,
неразумният пък упорито се опитва да
приспособи околния свят към себе си.
Затова целият прогрес зависи от неразумните хора.
Ако се движите по инерция,
значи се плъзгате надолу.
Милиони хора страстно желаят безсмъртие,
обаче не знаят какво да правят в
дъждовния неделен ден.