Феноменът Синхронична случайностФеноменът Синхронична случайност
17 Март
Anna M
редукционизма, засети по време на научни открития през 16-ти до 19-ти век, са прераснали в идеята да разчитат изцяло на видимата реалност. Затова Юнг въвежда идеята за синхроничността. Синхроничността разкрива...