Животът на Земята се е зародил на Марс

Марс

Твърде е вероятно животът на Земята да се е зародил първоначално на Марс. Доказателства, които говорят в подкрепа на тази революционна теория, могат да се намерят в данните за формирането на първите необходими за зараждането на живота молекули.

За първи път теорията за марсиански произход на живота на Земята е формирана и защитена от професор Стивън Бренер от Устхаймския институт за наука и техника в Гейнсвил, САЩ на конференция във Флоренция, Италия.

Дълги години учените си блъскаха главите в търсенето на свещения Граал на биологията – как е възникнало първоначалното групиране на атомите, така че да се получат трите основни компоненти на молекулите на всички живи организми – РНК (рибонуклеинотвата киселина), ДНК (дезоксирибонуклеиновата киселина) и протеините.

Тези молекули, които са основен градивен елемент на живите организми, са далеч по-сложни от т.нар. „предбиотичен бульон“. Според учените този първичен бульон се е състоял от органични химични вещества на основата на въглерода и е съществувал на земята преди около 3 милиарда години. В този първичен бульон са се „зародили“ и трите основни компонента.

Молекули

Това е и ключовият момент в теорията за възникване на живота. Простото добавяне на енергия, топлина и светлина към някакъв брой органични молекули в предбиотичен бульон не води автоматично до зараждането на живот, води до получаването на катран.

Как тогава се е появила РНК, първият от трите основни градивни елементи на живота? За да се появи РНК тя трябва да бъде моделирана в кристалната повърхност на минералите, т.е. за бъде вкарана в калъп. За целта минералите, които са участвали в създаването на РНК, трябва да са били разтворени в първичния бульон.

Според професор Бренер концентрацията на тези минерали е била много по-наситена на Марс в сравнение с младата Земя. Бренер и екипът му смятат, че животът се е зародил на Червената планета, а след това посредством метеорити е бил пренесен на Земята.

Теорията за панспермията не е непозната на науката, но професор Бренер я разглежда под нов ъгъл. Според него ключови за зараждането на живот са минерали, с високо съдържание на молбиден и бор.

Космос

Минералите, които съдържат бор, спомагат за образуването на въгрехидранти пръстени, а тези, съдържащи молбиден, пренареждат междинната молекула и я пренареждат в рибоза. Рибозата е ключовият монозахарид, който изгражда гръбнака на структурата на РНК.

Учените са категорични, че преди 3 милиарда години условията на нашата планета не са били подходящи за образуването на минерали, съдържащи бор и молбиден. Това ще рече, че минералите съдържащи бор не са съществували на Земята, или поне не в количества, които да са достатъчни, за да се осъществи нужната химическа реакция.

По думите на професор Бренер: „Само ако молбиденът бъде окислен във висока степен, то би могъл да повлияе върху създаването на живот на Земята. Но в такава форма обаче молбиденът не би могъл да съществува на Земята преди 3 милиарда години".

В същото време на ранния Марс средата е била много по-суха и оксидираща. Условията на Червената планета са били далеч по-подходящи за химическите реакции, нужни за зараждане на живота.

Резултатите, който професор Бренер и екипът му изнасят недвусмислено подсказват, че всъщност всички ние сме марсианци по произход. Просто в един момент сме се преместили в нов, по-приветлив и подходящ дом.

Виж повече

Рейтинг

5 6
4 2
3 2
2 1
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати