Фридрих Енгелс - живот и постижения

Фридрих Енгелс - живот и постижения
Снимка: wikipedia.org

Фридрих или още Фредерик Енгелс е един от двамата създатели на марксизма и комунизма заедно с Маркс. От една домашна анкета, направена от дъщерята на съратника му - Жени Маркс, научаваме, че зад сериозните и скучни постулати на марксистката идеология стои човек, който цени най-много веселия нрав, склонен е да прости всяка неумереност, но мрази лицемерието и надменността.

Същата личност, която е създател в съдружие с Маркс, на всички комунистически принципи, признава, че мрази принципността и любим негов принцип е да няма принципи.

Това представяне създава малко по-разчупен образа на единия от двамата идеолози на комунизма, който дълго време господства в половината част на света и разделя хората по един принцип - принадлежност или отричане на комунистическата идеология.

Личността на Фридрих Енгелс не е противоречива. Напротив, това е един праволинеен човек, който има свои убеждения, следва ги неотклонно и ги превръща в идеология, защото намира съмишленик, който напълно споделя неговите виждания и успява да ги облече в подходяща форма, която да ги представи на обществото, така че да намери достатъчно последователи. Да проследим жизнения път на този интересен човек.

Фридрих Енгелс - жизнен път

Фридрих Енгелс е роден в градчето Вупертал в днешната германска провинция Северен Рейн - Вестфалия. Това е град в индустриалната област Рур, на река Вупер. Той е първородният син на богато немско семейство, производители на памук.

Баща му, който носи същото име, е един от най-изявените последователи на пиетизма. Това е протестантско учение, което се интересува основно от философската и социалната страна на религията.

Като гимназист Енгелс е известен със своята религиозност, благонравие и други възпитани от християнството ценности. По-късно сам признава, че се е ръководел от християнските принципи за равенство и братство при създаване на комунистическата идеология.

По-късно Енгелс започва да се увлича по атеизма и това създава значителни разногласия между него и семейството му. На 17-годишна възраст той напуска училището по семейни причини. Прекарва 1 година у дома, а после е изпратен от баща си да работи в Бремен. Чиновническата работа там не е добре платена. Надеждите на семейството най-големият син да се включи в бизнеса на баща си не са оправдани от Фридрих Енгелс, който се занимава с революционна дейност.

Още в Бремен Енгелс започва да чете Хегел, който се е наложил в немската философия. Освен това се занимава с литературна дейност, даже пише първото си стихотворение.

През 1841 година бъдещият идеолог на комунизма отива в пруската армия и става артилерист. По тази причина се премества в Берлин, където слуша лекции в университета и се свързва с други привърженици на идеите на Хегел. Публикува и във вестника, редактиран от Карл Маркс, но не се познава с него.

През следващата година Енгелс работи като мениджър в английска фабрика и пише най-известната си студия Положението на работническата класа в Англия. Там той пише, че за да подобри положението си, пролетариатът трябва да се бори за социализъм. Според Енгелс само пряката намеса на държавата в икономическите и социални отношения в обществото може да защити интересите на работниците. Шест години по-късно в съавторство с Маркс пише Манифест на комунистическата пария. Това философско произведение се счита за едно от най-значителните съчинения.

След престоя си във Великобритания, Енгелс решава да се завърне в Германия две години по-късно. По пътя спира в Париж, за да се срещне с Маркс, който живее там със семейството си от 1843 година. Двамата стават близки приятели веднага и това остава дружба за цял живот. Маркс, който е прочел труда на Енгелс за положението на работническата класа е силно впечатлен.

На следващата година Маркс е изгонен от Париж и се премества с близките си в Брюксел, а Енгелс отива у дома си в Германия, за да довърши труда си за положението на работниците в Англия. Още преди да го публикува обаче той се мести в Брюксел при Маркс.

През следващите 3 години двамата близки приятели живеят в Брюксел и се занимават с организиране на немските работници в града. Участват в нелегалната немска комунистическа лига.

Комунистическата лига дава на Маркс и Енгелс задачата да напишат документ, с който да разяснят комунистическите принципи. Така се ражда известният Манифест на комунистическата партия. Той е публикуват през 1848 година.

Енгелс надживява Маркс и продължава работата върху общото им произведение Капиталът. Има и редица написани от него философски произведения на различни теми от живота.

Енгелс умира на 74 години в Лондон. Прахът му е разпръснат, както сам е пожелал преди смъртта си.

Достиженията на Фридрих Енгелс

Фридрих Енгелс и Маркс
Снимка: wikipedia.org

Достиженията на Енгелс са основно в сферата на философията, ако не броим класовата борба и организирането на работниците за защита на интересите им. Наследството му в научната сфера е богато и многостранно. В трудовете му присъстват не само поставени на научна основа оценки на съвременните му събития, но и отговор на въпроси, които са актуални и днес.

Маркс и Енгелс създават качествено нова философска наука. На Енгелс науката дължи принципите за класифицирането на науките. Той посочва предметът на философията като наука. Той въвежда материалистическата и идеологическа линия във всичките си трудове и това става образец, по който по-късно се развива философията.

Той разсъждава върху връзката на материята и движението и основните форми на движението и материята. Говори за интеграцията и диференциацията на науките. Той работи и в областта на естествознанието, но материалистическата диалектика, диалектическата логика и същността и произхода на човешкото съзнание. Той дава отговор на различни въпроси на съвременната му наука и действителност. И днес е любопитно да бъдат прочетени трудът му Диалектика на природата или избраните му писма, но най-значително е произведението Капиталът, което пише Карл Маркс, а Енгелс редактира и трите тома на критическия анализ на капитализма.

Някои интересни факти от живота на Енгелс

Морската скала в Истборн, откъдето е разпръснат прахът на Енгелс, е място с лоша слава, предпочитано от самоубийците. Маркс и Енгелс обаче обичали да идват на това място на разходка.

Енгелс признава пред Жени Маркс, че изпитва антипатия към надменните и недостъпни дами. Известно е, че не е бил женен. Ценял е качеството на мъжете да могат да се оправят с всичко сами в живота.

Енгелс е бил ценител на хубавото вино и е обичал да дразни околните, според собствените му признания.

Приятелството между Маркс и Енгелс е едно от най-странните, които светът познава. Интересното е, че фабрикантският син Енгелс разкрива през Маркс измеренията на тежкото положение на работниците благодарение на работата си сред тях в Англия. Без това приятелство едва ли щеше да се появи една от най-цитираните книги на всички времена - Капиталът.

Освен по произход двамата идеолози на социализма се различават съществено и по характер. Маркс е изключително разпилян и хаотичен, Енгелс е подреден и последователен. Енгелс събира и подрежда записките на своя приятел, заема се и с редакцията им.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати