Мойсеевите закони

Мойсеевите закони

Първата и основна част на Библията се нарича Петокнижие. Познато е още като Тора, което в превод значи закон. Това е основната материя, която се разглежда и тълкува. В по-старите части на Петокнижието е представен Първият Мойсеев закон, а в последната, пета книга - Второзаконие, са дадени напътствията към израилтяните под формата на закони, в един по-късен етап от тяхното развитие.

Научните виждания указват, че изложението е създадено около VІ век преди новата ера на основа на по-стари текстове. Един век по-късно е пренесено в Юдея и след още половин век то вече е съществувало в съвременния си вариант.

Последната, пета книга, се нарича Второзаконие и представлява духовен завет, оставен от Мойсей към потомците на прага на Обетованата земя преди смъртта му. В нея са събрани всички основни закони, които очертават контурите на живота, който трябва да следва избраният от Бога народ в Обетованата земя.

Мойсеевите закони следват много правила, принципни положения, церемониални задължения, ритуални практики и символи, които да сочат на хората правата и задълженията им и отговорностите пред Бога.

Законите са представени както от морална гледна точка, така също от етична и религиозна позиция. Присъстват и чисто физически заповеди, които да напомнят с какво трябва да се съобразяват хората в живота. Обясненията за вярата, покаянието, кръщенето с вода, жертвоприношенията, опрощаването на греховете и дори храната, която да използва божият народ, са все част от законите с висока морална и етична стойност.

Ако трябва да се направи най-кратка характеристика на Мойсеевите закони, те са наръчник за живота. Учат израилтянския народ как да живее естествен природосъобразен живот, подчинен на нормите на цивилизацията.

Законите на Мойсей

За да въздейства силно словото на Мойсей, книгата не е написана в сух еднообразен стил, а в ораторска форма. Макар че представлява на практика сборник със закони и обичаи, стилът е поучителен, насърчителен и призивен, което е необичайно за един законник. Стилистиката напомня повече на свещеническа проповед, отколкото на законодателен текст.

Мойсеевият закон от Второзаконие се старае да поучава народа и да го спечели за каузата да изпълнява с готовност законите, а не това да става заради строги заплахи.

Можем да кажем, че Мойсеевите закони, намерили място в Петокнижието, всъщност са една своеобразна история на израилтянския народ, следваща го от примитивното му съществуване, до време, в което се ползва от привилегиите на цивилизования живот.

Рейтинг

5 0
4 0
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати