Притча за пилето

Кристина ЧерниковаКристина Черникова
Дарт Вейдър
1k391
Притча за пилето

В една страна имало известен мъдрец. Много младежи искали да станат негови ученици, но той често пъти ги връщал веднага или пък ги подлагал на изпитания, при които те се проваляли. Веднъж при него пристигнали две момчета, които също силно желаели да станат негови последователи, и му рекли:

-Мъдрецо, искаме да се присъединим към твоите ученици. Приеми ни, моля те!

-Добре! -отвърнал възрастният мъж. Но за да станете мои възпитаници, трябва да изпълните следното условие: Нека всеки от вас вземе по едно живо пиле, след което да намери място, където никой не го вижда и да убие животното.

-Веднага се заемаме със задачата! -обнадеждили се и двамата младежи, мислейки си, че начинанието им ще е лесно като детска игра.

Първият ученик се прибрал вкъщи и веднага отишъл в двора да хване някое пиле. След това той се скрил зад оградата на къщата и му отрязал главата.

Вторият също се сдобил с птица, но вместо да я убие, той я хвърлил на рамо и така обикалял със седмици. Накрая просто се върнал при мъдреца с пилето. Щом го зърнал, мъдрецът го попитал:

-Какво се случи? Защо не намери място, където никой няма да те види как убиваш?

-Защото, където и да идех, птицата ме гледаше… -отвърнал ученикът, малко преди да попадне в прегръдките на бъдещия си учител.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest