Строителството в древен Рим

Нина НордНина Норд
Джедай
760562
Римски пантеон

Основните принципи на древноримската архитектура, както и на древноримското изкуство, са се сформирали по времето на републиката - периодът от четвърти до шести век преди новата ера.

Паметниците на архитектурата, сега дори и като развалини, покоряват със своята мощ. Римляните са положили началото на нова епоха в световното строителство, в което основно място са заемали обществените съоръжения, предвидени за голям брой хора.

Такива са базилики, театри, амфитеатри, циркове, библиотеки, пазари, затвори. В списъка на строителните съоръжения са включени и култови храмове, олтари и гробници.

В целия древен свят римската архитектура няма равна на себе си по висота на инженерното изкуство, многообразието на типовете съоръжения, богатство на композиционни форми и мащаб на строителството.

Римляните са въвели грандиозни по онова време инженерни съоръжения – акведукти, мостове, пътища, пристанища, крепости, канали. По значимост най-важен тип строителство е това на храмовете. Акведуктите са доставяли вода в Рим от разстояние, равно на десетки километри.

Колизеум

Връх в строителството на храмове е Пантеонът – храмът на всички богове, построен през периода от 118 до 125 година. Пантеонът няма аналог в древноримската архитектура нито като композиция, нито като конструктивно решение. Той е направен от бетон и тухли, а след това е покрит с мрамор. До днес не е открит съставът на някои от древноримските смеси за съединяване на тухлите, които са устояли на вековете.

Сред обществените съоръжения на Древен Рим голяма група представляват зрелищните постройки. От тях най-известната до наши дни е Колизеумът в Рим – амфитеатър с овална форма, напомнящ гигантска чаша.

В центъра му се е намирала арена, а под трибуните – помещения за участниците в забавленията. Колизеумът е бил построен през 70—90 година и е побирал 56 хиляди зрители.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest