Sanovnik.bg»Статии»Мистерии»Кабала»Кабалистичното дърво на живота

Кабалистичното дърво на живота

Кабалистичното дърво на живота

Кабала е термин, познат на всеки. Той назовава едно мистично учение, представляващо езотерично течение, дошло от юдаизма. Много хора по света проявяват интерес към него, защото на практика това е наука за смисъла на живота.

Основни положения и символи в Кабала

Класическата Кабала смята Бог за създател на различни сфери, в които е вложил божествен принцип - този на съзиданието. Сферите на брой са 10 и са пряко свързани със сефирите - чисти числа. Добавяйки към тях и 22 букви от еврейската азбука се получават основните понятия, които могат да тълкуват същността и проявленията на Бога. Тези елементи са в основата на тълкуването според Кабала.

Жив модел на енергиите, които се проявяват в човека, представлява системата, позната като Дърво на живота.

Същност и основни значения в Дървото на живота според Кабала

Кабала е система от окултни принципи, които се развиват в продължителен период от време от кабалистите - създателите на цялата религиозно- философска система в нейната пълнота. Един от най-великите кабалисти е Ари, който живял през 16-ти век. Лекциите, които водел Ари, били събрани по-късно от неговите ученици и отпечатани в 8 тома, под името Дървото на живота. В тях е разяснен и едноименният символ.

Дървото на живота е най-важният символ в Кабала. Той е духовен ориентир, съдържащ в себе си целия Космос. Може да се ползва за медитация, разсъждения, предсказания за превратностите на живота. То е и жив модел на енергиите във Вселената. Състои се от 10 сфери и 22 връзки, съответстващи на буквите в иврит, а сферите съответстват на основните архетипни сили - Волята, Мъдростта, Разбирането, Съчувствието, Любовта, Общуването, Сексуалността, Смъртта и Практичността. Десетте сфироти участват в създаването на света. В човешкия свят съществува точен паралел между сфиротите и тялото и душата на човека, проявявани в мисълта, речта и делата.

Кабалa дърво на живота

Тъй като сфиротите са първообразите на вътрешното същество на човека и на неговата външна телесна обвивка, те са причината за зараждане на всички видове светлини в човешките същества. Човек съдържа в себе си всичко - земният свят, който е негов корен, и великият свят на неговата метафизична същност. Човек е велико космическо единство, в него е заложен великият принцип на съзиданието.

Дървото на живота в Кабала е неговият израз, моделът, на който се подчиняват светът и човекът - законът за реда и хармонията в живота. Затова Дървото на живота е израз на проникването в тайните природни закони.

Виж още:

- Виж предначертаната ти съдба от Кабала;

- Кабала на рождената дата.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest