Защо сънуваме?
Why Do We Dream?Zašto sanjamo?

Защо сънуваме?

защо сънуваме

Онейрология се нарича съвременна наука, която изучава сънищата и се опитва да даде научен отговор на въпросите около процеса на сънуване. Той обаче вълнува хората от дълбока древност. Много са теориите, които се опитват да обяснят какво е сънят и защо сънуваме извън науката.

Като начало е нужно да се дефинира понятието сън. Това са образи, мисли и емоции, които човек изпитва, докато спи. Сънищата силно варират - могат да бъдат много наситени и интензивни или съвсем неясни, мимолетни, объркани и даже скучни. Понякога имат ясен смисъл, друг път са съвсем неразбираеми, само нахвърляни картини, образи или емоции.

Според някои виждания ежедневният стрес променя сънищата. Понякога те отразяват вътрешните ни емоции. Без символи сънищата се опитват да баланс и да премахнат вътрешните ни смущения.

Научната общност твърди, че сънят е от фундаментално значение за функционирането на ума и паметта. Ключ към засилване на паметта е точно в съня, а не в почивката.

В процеса на сънуване се обработват и организират скоро преживени случки и събития. Ежедневните спомени се утвърждават чрез съня и така мозъкът се освежава. Сънищата са начинът му на рестарт.

При проблеми, препятствия по пътя ни разчитаме на информацията от спомените. Така че сънуването се явява полезно в този смисъл, защото помага за организиране и утвърждаване на спомени и улеснява достъпа до тях при нужда.

причини за сънуването

Най-ярките сънища се случват по време на REM фазата. В тази фаза на съня са и сънищата, които е най-вероятно да помним сутринта. При събуждане активният ни ум събира образите и отделните фрагменти от съня, създавайки един свързан разказ за съновидението.

Сънищата са и стимул за творчество, те помагат да решаване на проблеми от ежедневието, които са трудни. В процеса на сънуване креативността няма ограничения, защото отсъстват ограничаващите реалности на съзнателния свят. Така творческото мислене е в полет и може в този момент да се родят хрумванията, които са решение на проблемите.

В този ред на мисли се стига до извода, че сънищата са отражение на живота ни. Те се появяват като фрагменти в паметта, подготвят ни, защитават ни от опасностите на реалния живот, помагат ни да обработим емоциите на делника, да систематизираме най-важното от информацията, която получаваме. Сънищата са важни за реалния ни живот.

Научи също как да контролираме сънищата си и как да помним сънищата си.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest