Кой е апостол Петър?

апостол Петър

Сред апостолите най- известните имена, които се открояват, са тези на Петър и Павел, наречени първовърховни. Апостол Петър се отличава с много интересна съдба и затова е може би най-известният от 12-те ученици на Исус.

Как обикновеният рибар Петър става камъкът в основата на християнската църква?

Най-често споменаваният апостол, с най-много сведения в Евангелията за живота му, не се е отличавал от останалите с произход, образование или талант.

Еврейското му име е обикновено, често срещано - Симон. От Евангелието знаем, че баща му се казвал Йона, а брат му - Андрей. Всички мъже в семейството са рибари, а двамата братя едновременно стават ученици на Христос.

Как се променя животът на Симон с идването на Божия син? По това Симон е женен и има къща в селището Капернаум. С баща си и брат си лови риба на Галилейското езеро. Галилия по това време е най.отдалечена от Йерусалим. В тази част на Палестина живеят най-много езичници, а жителите на столицата се отнасяли с пренебрежение към тях. В Галилея акцентът на жителите бил особено изразен и по това Петър е разпознат в нощта на залавянето на Исус.

По времето, когато Симон е рибар в Галилея, това е проста и непретенциозна работа. Риба се ловяла основно нощем, а на сутринта бързо трябвало да се продаде, за да не се развали. Мрежите трябвало да се почистят и изкърпят.

Рибарят обикновено постоянно миришел на риба, бил недосап, а доходите му били малки и много непостоянни. Затова най-вероятно Симон и Андрей бързо захвърлили мрежите и тръгнали след странстващия проповедник Исус, щом той ги призовал да го последват.

Исус е този, който сменя името на Симон и му дава ново, с което остава в историята - Петър. На арамейски то звучи Кифа, а на гръцки Петър, но означава едно и също нещо - камък.

Пророчески даденото име не отговаря на темперамента на Симон. По характер той е по-скоро като пламък, отколкото като камък. Това е ученикът, на когото Исус казва в нощта преди залавянето си, че още преди да е превалила нощта, той ще се отрече 3 пъти от своя учител. Думите му са пророчески и когато Петър бива посочен от хората като сподвижник на Божия син, Петър наистина отрича 3 пъти това твърдение.

След смъртта на Божия син рибарите, а заедно с тях и Симон-Петър, се връщат обратно в Галилея към ловенето на риба. При явяването на Спасителя след Възкресението пред учениците му, Петър първи се хвърля до доплува до него и тогава Исус го призовава да бъде пастир вместо него.

Апостол Петър, заедно с апостол Павел, разнася божието слово сред хората, заминава в Рим и там оглавява християнската църква. Той става ревностен и твърд защитник на християнството и както му предсказва сам Исус, стига до мъченическа смърт. През 60-те години след Христа, по времето на император Нерон Петър е разпънат на кръст още преди да е завършена последната книга на Новия завет.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest