sanovnik.bg»Статии»Сънища»Факти за сънищата»Всичко за онирология

Всичко за онирология

Всичко за онирология

Сънищата занимават човешкото съзнание още от зората на осъзнаването на човека като индивид със свои особености. Прекарваме голяма част от живота си в сън и това състояние е населено от образи, идеи, събития, които продължават да ни оказват въздействие и след преминаването в будно състояние.

Какво се крие зад тези несъзнателни случки, преживявания, в които участваме по време на сън?

Още в древността хората са правили опити да тълкуват това, което подсъзнанието им поднася в съня. Хора с дарба - оракули, са се занимавали с тълкуването на съновидения и са били на особена почит заради умението да улавят скрития смисъл на съобщенията и да ги предават на разбираем език на засегнатия.

Интригуващият и често тревожещ съзнанието въпрос около всеки сън в по-нови и прагматични времена става причина за възникване на цяла наука, занимаваща се със сънищата.

Онирологията се опитва да постави на научна основа всички необясними събития по време на процеса сънуване и да им даде задоволителен научно обоснован отговор.

Какво представляват сънищата?

Според някои схващания сънищата са произволни образи и мозъчни вълни. Други казват, че са израз на подсъзнателните желания, нерешените проблеми в ежедневието и преживените моменти в реалността.

Науката, която се занимава със сънищата и се опитва да даде отговор на многобройните въпроси, които възникват около тази материя, се нарича онирология.

Дали сънят е символ на нещо скрито дълбоко в човешката психика и какво точно, онирологията все още не знае. Точен отговор на почти всеки въпрос, засягащ сънищата, е трудно да бъде научно защитен, но все пак тази наука смело навлиза в дебрите на една много спорна материя, опитвайки се да я осветли по възможно най-добър научен подход. Интересно е да се проследи доколко успява.

Същност на онирологията и основни въпроси

Какво е е онирология

Онирология означава в превод точно наука за сънищата. Следва обаче първият парадокс - такава наука всъщност не съществува. Това по същество е област на изследване, която се поделя между 3 науки - физиология, психология и психиатрия.

Процесът на сънуване се определя като второ състояние на съня и трето състояние на съществуването на човека, състоящо се още от сън и бодърстване.

Фази на сънуване

Сънуването като трето състояние на човешкото съществуване може да се разгледа в един по-подробен план.

Знаем, че при будуване човешкият мозък излъчва алфа-вълни, чиято честота е около 10 херца. Сънуването преминава в няколко стадия и всеки има своите характеристики.

- Когато започва І стадий на съня, алфа-ритъмът затихва. Човекът се унася в лек сън;

- Във ІІ стадий сънят вече е по-дълбок, но може да бъде прекъснат от лек шум;

- В ІІІ стадий започва преминаването в дълбок сън и мозъкът излъчва делта - вълни с ниска честота, около 0, 5 до 3 херца;

- ІV стадий е същинският дълбок сън с бавни делта-вълни с честота от 0, 5 и 1 херц. Само много силен външен дразнител може да събуди спящия;

- Следва така наречения парадоксален сън - дълбокият сън прекъсва и започва фазата на сънуване. То е придружено с външни промени - свиване на лицето, мимики, движения на мускулите на краката и ръцете. Сънуващият създава в съзнанието си разказ, известен като сънен сюжет.

Какво представлява сънният сюжет?

Става въпрос за поток от образи, които са оцветени от силни емоции. Този поток често е свързан логически и представлява нещо като сюжетна картина. Изследванията показват, че се виждат само енцефалограмите на мозъка, по които се познава, че той сънува, но не може да се установи какво. Съдържанието на самия сън може да се разбере само по разказа на сънуващия.

Този момент лишава онирологията от обективност. Това се дължи на факта, че сънищата по същество са преживявания, а те не могат да се определят като напълно достоверни и оттам годни за научни изводи. Те са само набор от знания.

Съновиденията не ползват езика на научното наблюдение. Те са разказ и от него се съди за сюжета. Тъй като са произволен разказ, при него не може да се изисква от сънуващия да подреди събитията в някаква създадена схема. Самият сън е смътен и хаотичен, особено сравнен с живота в реалността. Ясно е, че сънят е раздел в науката, който е максимално отдалечен от строгите научни стандарти с тяхната рационалност.

На практика съновидението не предлага нищо ново и не създава нищо завършено. Теориите за процеса на сънуване се роят непрекъснато, но сънищата остават в една постоянна дистанция от обективните научни методи.

Тълкуване на сънищата

Онирология

Това е най-трудната и същевременно най-интересна част от целия процес на сънуване. Зигмунд Фройд е човекът, който пръв от научните среди допуска и дава обосновка на смисления характер на сънищата. Те подлежат на интерпретация според Фройд. Това виждане е залегнало в разбирането на западния тип мислене, според което съновидението е нещо нереално, една илюзия, в която са закодирани нерешени проблеми от реалния живот. Според Фройд това състояние е пълноценно психическо явление. Така осъществяваме желанията си.

Там, където това осъществяване е замаскирано, скрито зад образи или чувства, често процесът е доста изкривен. Заради това се появяват повтарящи се при различни хора сънища. Те имат своето обяснение и психолозите го дават.

1. Сънуваме как падаме - тези сънища символизират загуба на контрол над реалните събития в ежедневието. Появяват се като следствие от много отговорности, които създават усещане, че нещо ни тегли надолу и нямаме сили да се освободим от него;

2. Сънуваме падане зъб - този сън е израз на липсата на самочувствие. Усмивката е едно от първите неща, които околните забелязват в отсрещния човек. Когато губим символа на усмивката, значи не можем да се справим със спадналото самочувствие или с гнева си;

3. Сънуваме смъртта си - това е дълбоко травмиращ сън, който говори за скритото ни безпокойство за възрастните ни близки. В езотериката смъртта ни в съня и израз на тази част от нас, която умира, за да се преродим в една по-добра своя версия;

4. Сън с голо тяло (частично или напълно) - тези сънища са израз на срама като чувство, а също и неувереност в себе си;

5. Сън с преследване - според някои експерти в онирологията тези сънища изразяват страх от изразяване на собственото мнение. Ако насън разгледаме преследвача си, ще разберем от какво се боим в реалния живот;

6. Летене насън - това е може би най-интересният и спорен сън, на който езотериката отделя особено внимание. Според психологията този сън е израз на желанието съзнанието да се освободи от всички ненужни затлачвания, които го потискат, а според езотериците е опитност в астралния свят, в който човек несъзнателно пребивава.

Всички разглеждания на възможни сюжети, които са наистина много, показват, че между живота насън и в реалността лежи пропаст. Сънищата са живот, който не е отражения или бледа сянка, а продължение на будното състояние. Сънищата са продължение на активния живот и някаква част от света наяве, живяна от самите нас.

В светлината на тези изводи може да се каже, че онирологията не е част от обективната наука. Обективно в нея е само изучаването на човешкото поведение, а то е разказване на съня, който се явява основа на самата онирология.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest