Кой е Чернобог?

Символа на Чернобог

Подобно на останалите древни народи, славяните също имат своя митологична система, твърде сходна със старогръцката. Фолклорът им по начало е с култова основа и един и същи бог може да се намери в пантеона на различни племена от славянски произход.

Реконструкцията на древните славянски митове чрез изучаване на славянските езици през последните два века довежда до създаване на цялостна представа за вярванията, характерни за протославянската култура.

Измежду божествата на славяните важно място заема Чернобог. От Черния бог страхът у славяните е най-голям. Това е богът на нощта, хаоса, нещастията, зимния мрак. Той събира злините в света и те го придружават навсякъде. Вярата на хората поставя мощта му като водеща в света с началото на зимното слънцестоене. Тогава нощите са най-дълги и властва Чернобог. С настъпването на пролетта силите му започват да отслабват, защото властта над земята преминава при Белобог, който владее светлината, топлината и доброто.

Чернобог и Белобог

Чернобог и Белобог в митологичната система на славяните са представени като братя, които воюват помежду си два пъти годишно за контрол над сезоните. Още по време на създаването на света двамата братя били в конфликт според вярванията и на противоположните им действия се дължат вселенските цикли - денят и нощта, лятото и зимата, а също и движението на звездите. Чернобог властва през тъмната половина от годината, а Белобог през светлата.

Двата антагонистични образа са важен аспект от съществуващия космически баланс. Злите и добрите божества поддържат баланса, за да може мракът да отстъпи пред светлината и надеждата за просперитет. Славяните разбирали, че трябва да уважават тъмната страна, за да намерят пътя към светлината.

Кой е Чернобог?

Затова Чернобог е почитан много от славянските народи, той е част от логиката на живота. За умилостивяването му древните славяни жертват коне, а понякога и хора, а пиенето от ритуална чаша пред идола му е част от култа към него.

Славяните представят Чернобог като кръвожаден воин със страшна външност. Той носи черна броня и магическо копие, с което сее страх и смърт. Това е божеството, властващо над душите на мъртвите в Долната земя.

Чернобог има своите аналози във всички митологии, където боговете на смъртта владеят подземния свят и прибират душите на мъртвите.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest