Персийската империя - от люлката до залеза
Persijsko carstvo - od kolevke do krajaPersian Empire Rise and Fall
sanovnik.bg»Статии»Загадки на древността»Световна История»Персийската империя - от люлката до залеза

Персийската империя - от люлката до залеза

персийска империя

Световната история познава много значителни империи, създавани в древността, а между тях особено ярко се откроява с блясъка си Персийската империя. Появата на империята е грандиозен политически замисъл, една от най-значителните с големината си държави, познати на историята. Тя поразява и с размаха на строителната мисъл, както и със завоевателните си успехи. Една империя, която успява на всички фронтове. И това я прави значима и велика за времето си.

Името на империята, Персия, произлиза от Персис, което на старогръцки е името на областта Фарс, където живеели племена, създали по-късно тази могъща империя. Днешната държава Иран е наследник на славната империя на племената, населявали тези места.

Най-древно население на Персия и ерата преди династиите, управлявали Персийската империя

Най-старите следи от човешко присъствие в земите на Персийската империя датират от 6 хиляди години преди новата ера. Тези праисторически обитатели на земите в планинските части на Загрос са скотовъдци и земеделци, отглеждали жито и ечемик. Открити са останки от техни съдове за храна с различни рисунки по тях.

Най-напред в тези земи се преселват персийци и мидийци. Те са номади, които мигрират към днешен Иран от Азия между 1500 и 800 години преди новата ера.

По-късно започват да строят укрепени селища. Първият им град е Сиалк, за чието построяване се сочи 3900 година преди Христа. Смята се, че персийците са едни от първите земеделци, открили процеса ферментация и започнали да произвеждат вино.

По отношение на религиозните им вярвания, първата стройна религиозна система за тях е Зороастризма. По-късно навлизат и други религии като ислям, християнство и юдаизъм, но древните персийци изповядват идеите на Зороастър, които този проповедник и пророк формира през 1000 година преди Христа.

Създаване на Персийската империя

Персийската империя представлява на практика управление на различни династии, заставали последователно начело на Персия.

Митологичният основател на Ахеменидската династия е Ахемен, управлявал от 705 година до 675 година преди Христа. Към тази династична линия се числят великите владетели на Персия.

Ахемен е митичен образ, тъй като се смята за син на древния гръцки герой Персей, известен от митологията с това, че убива митичното чудовище Горгона Медуза. Той дава името на цялата персийска народност. Легендите гласят, че Ахемен е отгледан от орел. През 701 годена Ахемен застава начело на персийското преселение до Персеполис.

Херодот разказва, че най-напред персите са разпокъсан народ и зависим от съседите си мидийци. В началото на VІ век преди новата ера цар Кир, наречен Велики от династията Ахемениди обединява персийските племена. Той разгромява царството на Мидия и повежда победоносната персийска експанзия. Кир Велики превзема Вавилон, Сирия и Палестина, Лидийското царство в Мала Азия, както и гръцките полиси там. Завоевателната политика на Кир разширява границите на Персийското царство до такива граници, че цяла предна Азия става част от империята.

руини от персийската столица

Могъщият основател на Персийската империя Кир Велики умира в битка с масагетската царица Томирис. Това става през 529 година преди Христа, след като Кир напада земите на масагетите.

След Кир Велики синът му Камбиз ІІ заема мястото му и продължава завоевателните му походи. Успява да завладее Египет и прави опит да победи и в земите на юг, но не успява. На връщане към Персия е убит от заговорници от дворцовите среди.

Хаосът, настъпил след това, е овладян с идването на власт на Дарий І. Той се опира на съграденото от Кир Велики и бързо изправя империята на крака. Управлението на Дарий е върхова точка за Персийската империя. Той води войни с гърците заради въстанието на гръцките полиси, намиращи се под персийска власт в Йония. Въстанието е жестоко потушено през 499 година преди Христа и това кара Дарий І да навлезе с армията си в Тракия.

Първата фаза от войната започва с битката при Маратон, спечелена от гърците. Дарий не успява да завземе Гърция в първата фаза на гръко-персийските войни и тази задача остава за сина му Ксеркс І. Но въпреки този военен неуспех, Дарий води Персийската империя до нейния Златен век. Извършва успешни административни реформи и налага Зороастризма като религия на персите.

Синът на Дарий - Ксеркс І посвещава цялото си управление на идеята да завземе Гърция. Той се подготвя 4 години за война с гърците и тръгва с огромна армия на поход. Първоначално обстоятелствата са изцяло на негова страна, той разполага с по-голяма армия, отлични възможности като атакуваща страна, огромен флот, но поради неправилно взети решения лично от владетеля армията му е разбита в няколко решителни сражения и накрая унищожена почти напълно. На Ксеркс се налага да напусне Гърция, бягайки.

Мирният договор, който е подписан между Персийската империя и Гърция, утвърждава гръцкото господство в района, а императорът на Персия се опитва да остави значителна следа в историята чрез мащабни строителни проекти, започвайки строеж на нов грандиозен дворец. Това довежда до увеличаване на данъците и глад за населението. Накрая той също е убит от заговорници, заедно с престолонаследника.

Цялата династия Ахамениди запада напълно. Македонският владетел Александър Велики я срива за по-малко от 10 години при победоносните си походи за завладяване на нови земи.

Династия на Селевкидите

Александър Македонски, а преди това и баща му Филип Македонски се възползват от отслабването на Персийската империя. Александър навлиза с армията си в Лидия, Финикия и Египет и през 334 година и разгромява армията на персийския цар Дарий ІІІ. Последната персийска съпротива е до царския дворец в древната столица Персеполис.

За няколко века Персийската империя попада под гръцко културно влияние, макар че Александър запазва блясъка на Персия и сам възприема и налага порядките в дворцовия живот на персийците и в своята империя.

древната персийска столица

След ранната смърт на Александър Велики един от неговите военачалници - Селевк І Никатор поема контрола над тези земи от империята на Александър, които включват и Персийското царство. Това е началото на управлението на нова династия - Селевкиди.

Селевк І е убит преди да завладее Гърция и Македония. Гръцката колонизация засилва влиянието на елинската култура. Търговията с Китай, започнала още при Ахеменидите, се разраства при Селевкидите и заедно с това навлиза будизмът като религия в Персия, докато зороастризмът измества влиянието си в западна посока. Царството на Селевкидите на свой ред запада и е заместено от Партското царство и Римската империя.

Партско царство

Партското царство доминира в териториите на Персийската империя около 5 века, до началото на ІІІ век. То се управлява от династията Аршакиди, поредната управляваща, която е водеща на номадското племе парти, което завладява части от Селевкидското царство. Партите постепенно разширяват владенията си и се простират в по-голямата част от земите на Персийската империя.

През 224 година на мястото на Партското царство е създадена Сасанидската империя. Сасанидската империя е наричана още Втора персийска империя. Тя съществува от ІІІ до VІІ век.

Основател на династията е Сасан, който управлява Фарс като васал на Партското царство. Столицата на Сасанидската империя е близо до старата персийска столица Персеполис.

Управлението на династия Сасаниди се приема за разцвет на древните персийски земи. Те са привърженици на зороастризма и го превръщат в държавна религия, като проявяват и религиозна търпимост, подобно на своите предшественици.

Сасанидското царство води непрекъснати войни с Рим, които изтощават силите на държавата и тя е завладяна от Арабския халифат. Последният сасанидски цар е убит през 651 година. След Сасанидите Персийската империя окончателно рухва.

Наследството на Персия за човечеството

Персия е империя на завоеватели, но заедно с това тя е една от славните и човеколюбиви цивилизации на древността, колкото и невероятно да изглежда това съчетание. Останалите артефакти показват, че в персийската империя се сливат хора от различни места, за да живеят в мир.

Древната столица на персите Персеполис е космополитно място в епохата на варварството. А Кир Велики е известен сред завладените народи, защото почита езиците им и позволява да изповядват религията си. Кир Велики провъзгласява Хартата на човешките права още в онези най-древни времена.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest